Yhteistyötahoja

Nais- ja sukupuolentutkimus suomalaisissa yliopistoissa

Helsingin yliopisto
Joensuun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Oulun yliopisto
Åbo Akademi

Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto Hilma

Hilma on kahdeksan nais- ja sukupuolentutkimuksen yksikön ja -yhteisön muodostama yliopistoverkosto, jonka tavoitteena on naistutkimuksen valtakunnallisen opetuksen kehittäminen ja toteuttaminen ja tiedonvälityksen parantaminen.

Valtakunnallinen sukupuolentutkimuksen tohtoriohjelma

Sukupuolentutkimuksen tohtoriohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Akatemian rahoittama valtakunnallinen tohtoriohjelma. Kaudella 2012–2015 tohtoriohjelmassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi ja Hanken. Tohtoriohjelman koordinaatioyliopisto on Helsingin yliopisto, ja sitä johtaa akatemiaprofessori Tuija Pulkkinen.

Tieteellisiä seuroja

Suomen Miestutkimuksen Seura (SUMS)
Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS)

Muut kotimaiset yhteistyötahot

SUNS tekee yhteistyötä naisjärjestöjen kanssa ja on jäsenenä Naisjärjestöt yhteistyössä Kvinno-organisationer i Samarbete -yhdistyksessä eli NYTKISissä. SUNS:n edustajina NYTKISissä toimivat Mira Karjalainen ja Paula Koskinen Sandberg.

Nais- ja sukupuolentutkimuksen edellytyksien parantamisessa SUNS:n yhteistyötahoja ovat Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) ja Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Tasa-arvo yksikkö (TASY).

SUNS on jäsenenä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa (TSV).

Ulkomaiset yhteistyötahot

SUNS on seuraavien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen jäsen:
European Association for Gender Research, Education and Documentation ATGENDER
European Platform of Women Scientists EPWS

SUNS:lla on yhteistyötä myös seuraavien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa:
Nordiska Föreningen för Kvinno- och Könforskning
InterGender Research School in Interdisciplinary Gender Studies -tohtorikoulu

Advertisement