Gradupalkinto

SUNS myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle sukupuolentutkimukseen liittyvälle pro gradu -tutkielmalle. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta.

SUNS:n hallitus pyytää palkinnon saajan valitsijaksi tunnetun sukupuolentutkijan. Palkinto myönnetään vuosittain Sukupuolentutkimuksen päivillä.

2022
Gradupalkinto myönnettiin Emma Kaskisen Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppialaan tehdylle tutkielmalle Lepo antikapitalistisena vastarintana: analyysi mustan feminismin rakkauspolitiikasta. Palkinnon saajan valitsi emeritaprofessori Päivi Naskali.

2021
Gradupalkinto myönnettiin Ida Loposen Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppialaan tehdylle tutkielmalle Navigointia terveydenhuollossa: sukupuolivähemmistöjen kokemuksia yleisestä terveydenhuollosta ja sukupuolen korjausprosessista. Palkinnon saajan valitsi VTT, nuorisotutkija ja kansanedustaja Veronika Honkasalo.

2020
Gradupalkinto myönnettiin Tuuli Innolan Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen oppialaan tehdylle tutkielmalle Ulkonäkökokemuksen affektikokouma ruumiillisen subjektiviteetin, minuuden ja sukupuolen suhteissa. Palkinnon saajan valitsi Suomen Akatemian eläköitynyt johtava tiedeasiantuntija Hannele Kurki.

2019
Gradupalkinto myönnettiin Agnes Granrothin Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen oppialaan tehdylle tutkielmalle ”Jag vill inte äta kokta potatis hela mitt liv”: tema, sexualitetet och etnicitetet i Moskva. Palkinnon saajan valitsi emeritaprofessori Päivi Korvajärvi.

2018
Gradupalkinto myönnettiin Aino Nevalaisen Itä-Suomen yliopiston sosiologian oppialaan tehdylle tutkielmalle ”Anteliaat ruskeaveriköt”, ”suloiset silkkipillut” ja ”vaaleat venukset”. Suomalaisen pornografian rodullistavat representaatiot. Palkinnon saajan valitsi emeritaprofessori Harriet Silius.

2017
Gradupalkinto myönnettiin Lotta Luhtalan Itä-Suomen yliopiston kirjallisuuden oppialaan tekemälle tutkielmalle KERTOMUKSEN KESKIÖSSÄ ON ELÄIN. Veganismi, eläinfilosofia ja sukupuoli Anja Snellmanin Safari Club -romaanissa.  Palkinnon saajan valitsi emeritaprofessori Elina Lahelma.

2016
Gradupalkinto myönnettiin Kaisa-Riitta Ahon Turun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan tekemälle tutkielmalle ”Lihas on laiska kaveri.” Tarkasteluja Fit-lehden kehollisuusparadigmasta. Palkinnon saajan valitsi professori Päivi Lappalainen.

2015
Gradupalkinto myönnettiin Anni Mäenpään Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen (erikoistumisalana sukupuolentutkimus) oppialaan tekemälle tutkielmalle Sukupuolen esittäminen bikinifitnessissä. Ruumiin muoto-oppi, koreografia ja naamioituminen. Palkinnon saajan valitsi VTT Eeva Raevaara.

2014
Gradupalkinto myönnettiin Laura Savolaisen Åbo Akademin naistutkimuksen (kvinnovetenskap) oppiaineeseen tekemälle tutkielmalle Kön och sexualitet inom idrott – en studie om roller derbyns queera potential. Palkinnon saajan valitsi dosentti Aino Saarinen.

2013
Gradupalkinto myönnettiin Iina Koskisen Helsingin yliopiston teoreettiseen filosofiaan tekemälle tutkielmalle Simone de Beauvoir ja feminismin subjektin kriisi. Palkinnon saajan valitsi professori emerita Kaija Heikkinen.

2012
Gradupalkinto myönnettiin Elina Helosvuoren Helsingin yliopiston sosiologiaan tekemälle tutkielmalle Lupaus lapsesta. Hedelmöityshoitojen oikeuttaminen valistusteksteissä. Palkinnon saajan valitsi dosentti Raija Julkunen.

Vuoden Naistutkimusteko

SUNS myönsi vuoteen 2010 saakka palkinnon teolle tai toiminnalle, joka on edistänyt ja tehnyt tunnetuksi naistutkimusta. Teon valitsemisen tarkoituksena oli tehdä näkyväksi esimerkiksi tieteellisiä, taiteellisia, koulutuksellisia tai populaarikulttuurisia tekoja, jotka olivat omalla tahollaan osa suomalaista tasa-arvotoimintaa. Tunnustus myönnettiin vuosittain Naistutkimuspäivillä ja sen valitsi SUNS:n johtokunta. Vuoden Naistutkimusteko -palkinto korvattiin vuonna 2012 SUNS:in gradupalkinnolla.

2010: Sarjakuvataiteilija Tiitu Takalo

2009: Ladyfest-tapahtuma

2008: Tasa-arvorata –hanke

2007: Tehyn työtaistelu

Advertisement