Irtonumeromyynti

Lehden uusin numero maksaa 12,50 e ja sitä myyvät:

Helsingin Tiedekirja, Snellmaninkatu 13 (myös verkkokauppa!)
Akateeminen Kirjakauppa
Turun Kirjakahvila, Vanha Suurtori 3

Voit tilata lehden irtonumeroita seuraavilla hinnoilla (+pk):

Uusin ja sitä edeltävät kolme numeroa 12,5 euroa
Numerosta 1/2014 alkaen 10 € kappale
Numero 4/2013 ja sitä vanhemmat lehdet vuodesta 2008 alkaen maksavat 5 € kappale.

Irtonumeroiden tilaukset:
Tiina Suopajärvi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Linna (5078)
33014 Tampereen yliopisto
e-mail: Tiina.Suopajarvi@staff.uta.fi