Sukupuolentutkimuksen seuran jäsen – on aika maksaa jäsenmaksu!

Huhtikuun loppupuolella SUNSin jäsenille on tullut sähköpostiin jäsenmaksu vuodelle 2023. Jos et ole vielä maksanut maksua, pyytäisimme sinua suorittamaan jäsenmaksun seuran tilille. Jos olet jo maksanut tämän vuoden maksusi, tämä viesti ei koske sinua!

Jäsenmaksu on

 • perusjäseniltä 50 €
 • opiskelijoilta/työttömiltä/apurahatutkijoilta 25 €

Jäsenyys on sidottu kalenterivuoteen. Maksuohjeet löydät saamastasi sähköpostista.

Seuran jäsenenä olet elintärkeä osa seuramme toiminnan tukemista sekä verkossa open access -muotoisena julkaistavan Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden mahdollistamista. Ilman teitä jäseniä ei olisi myöskään lehteä! Lehti löytyy journal.fi-alustalta: https://journal.fi/sukupuolentutkimus/ Jokainen jäsenmaksu on meille tärkeä, ja kiitämme lämpimästi sinua tuestasi!

Etkö ole vielä jäsen? Liity jäseneksi vaikka saman tien! SUNSin jäsenyys on avoin kaikille sukupuolesta kiinnostuneille tutkijoille, tasa-arvotyön ammattilaisille, yksityishenkilöille sekä yhteisöille. Voit liittyä seuran jäseneksi täyttämällä lomakkeen, jonka löydät täältä: https://sukupuolentutkimus.fi/jaseneksi/. Täytettyäsi lomakkeen saat laskun sähköpostitse lähipäivinä.

Kysymykset jäsenmaksusta ja jäsenyydestä voi ohjata osoitteeseen sunsjasenet(at)sukupuolentutkimus.fi.

Advertisement

Ehdokashaku: Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2023

Oletko kirjoittanut, ohjannut, arvostellut tai lukenut erityisen hyvän sukupuolentutkimuksellisen gradun? Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) jakaa vuosittain palkinnon ansioituneesta sukupuolentutkimuksen alaan liittyvästä pro gradu -työstä ja ottaa nyt vastaan ehdotuksia vuoden 2023 gradupalkinnon saajaksi. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa sukupuolentutkimuksellisia töitä mistä tahansa oppiaineesta. Työn tulee olla hyväksytty virallisesti lukuvuoden 2022–2023 aikana eli aikavälillä 1.8.2022–31.7.2023.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa työn tekijä, ohjaaja, arvostelija tai kuka tahansa työhön perehtynyt henkilö 31.8.2023 mennessä. Palkinto jaetaan loppuvuodesta 2023.

Mikäli haluat asettaa ehdokkaan, lähetä lyhyt, enintään yhden liuskan mittainen kuvaus työn ansioista ja työ kokonaisuudessaan Sukupuolentutkimuksen seuran sihteerille. Lisää sähköpostiin myös linkki julkaistuun opinnäytteeseen. Julkaisemattoman opinnäytteen tapauksessa voit liittää työn sähköpostin liitetiedostoksi. Materiaali toimitetaan osoitteeseen sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Ensimmäinen SUNSin gradupalkinto jaettiin vuonna 2012. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Lisätietoja ja aikaisemmin palkitut työt löydät osoitteesta: sukupuolentutkimus.fi/suns/gradupalkinto/.

Vuoden artikkeli -palkinto 2022 Keiju Vihreäsalon artikkelille ”Häpeä, objektivointi ja vastarinta synnytysväkivaltatarinoissa” 

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin Sukupuolentutkimuksen seuran vuosikokouksessa 19.4.2023. Vuosikerran 2022 parhaan artikkelin palkinto myönnettiin tänä vuonna Keiju Vihreäsalon artikkelille ”Häpeä, objektivointi ja vastarinta synnytysväkivaltatarinoissa”. Artikkeli ilmestyi lehden Synnytysteemanumerossa (1/2022). Artikkelissaan Vihreäsalo tarkastelee toukokuussa 2019 käynnistyneen #MinäMyösSynnyttäjänä-kampanjassa julkaistujen synnytysnarratiivien (N=30) pohjalta synnytysväkivaltakokemusta ja synnyttäjien kohtaamisia synnytyksen ammattilaisten ja sairaalainstituution kanssa sekä pohtii synnyttäjien kokemuksen merkitystä muutosvoimana.   

Palkinnonsaajan valitsija Marja Vehviläinen (dosentti, eläkkeellä sukupuolentutkimuksen lehtorin tehtävästä, TAU) kiteyttää, että artikkeli “sekä luo uudenlaista näkökulmaa suomalaiseen feministisen ja sukupuolentutkimuksen keskusteluun ja aktivismiin, että nivoo monipuolisesti yhteen feminististä tutkimusta pitkältä aikaväliltä.” Vehviläinen toteaa valintaperusteluissaan artikkelin tuovan suomalaiseen tutkimuskeskusteluun siinä aiemmin vähäiselle huomiolle jääneen synnytysväkivallan. Hän nostaa esiin myös artikkelin yhteyden Suomessa vuonna 2022 mm. Iida Rauman (Hävitys) ja Susanna Hastin (Ruumis/huoneet) teosten myötä käytyyn laajempaan keskusteluun sukupuolittuneen väkivallan kokemuksista ja traumoista erilaisissa institutionaalisissa ja kulttuurissa yhteyksissä. Palkinnon valintaa koskevat laajemmat perustelut ilmestyvät Sukupuolentutkimus-lehden numerossa 2/2023. 

Palkitun artikkelin voi lukea täällä: https://journal.fi/sukupuolentutkimus/article/view/117074  

VTT Keiju Vihreäsalo (ent. Yesilova) (Helsingin yliopisto) on post doc -tutkija Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Kamppailu synnytyksestä – Suomalaisen synnytyskulttuurin murros, jossa hän tarkastelee häpeää, objektivointia ja vastarintaa synnytysväkivaltakokemuksissa. Lisäksi Vihreäsalo tutkii Alkoholitutkimussäätiön rahoittamassa hankkeessa asunnottomien päihderiippuvaisten nuorten toiseuttamista sekä palvelujärjestelmien lapsia ja nuoria syrjäyttäviä käytäntöjä. 

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehteä (vuosina 1988–2013  Naistutkimus–Kvinnoforskning) julkaisee Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS). Lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden joukosta valitaan vuosittain vuoden artikkeli. SUNSin hallitus pyytää vuoden artikkelin valitsijaksi ansioituneen oppialan edustajan. 

Kutsu vuosikokoukseen 19.4.2023

Sukupuolentutkimuksen seuran vuosikokous 2023 järjestetään keskiviikkona 19.4.2023 klo 13:00 Zoomin välityksellä. Kokoukseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki seuran jäsenet! 

Kokouksessa esitetään SUNSin vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokouksessa valitaan hallitus kaudelle 2023–2024 (vuosikokousten 2023 ja 2024 välinen aika) ja jaetaan palkinto parhaasta artikkelista Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehdessä vuonna 2022. 

Kokouksessa käsitellään myös yhdistyksen sääntömuutoksia. Kaikki hallituksen ehdottamat sääntömuutokset tulevat näkyville yhdistyksen verkkosivuille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Aika: 19.4.2023 klo 13:00–14:30 
Paikka: Zoom (https://jyufi.zoom.us/j/69655619934
Meeting ID: 696 5561 9934
Salasana: sunsvk23

Asialista 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 4. Esityslistan hyväksyminen 
 5. Vuoden 2022 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen 
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille 
 7. Toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden hyväksyminen vuodelle 2023
 8. Hallituksen ja toimihenkilöiden valitseminen vuodelle 2023
 9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen vuodelle 2023
 10. Sääntömuutosten käsittely
 11. Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden artikkelipalkinnon jakaminen 
 12. Muut esille tulevat asiat (esitykset jätettävä hallitukselle 14 päivää ennen kokousta) 
 13. Kokouksen päättäminen 

Tervetuloa!

Leena-Maija Rossi , puheenjohtaja
Venla Korhonen, sihteeri

Lisätietoja sihteeriltä: sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi                         

Sukupuolentutkimus–Genusforskning 3–4/2022 luettavissa

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden uusin tuplanumero 3–4/2022 on luettavissa avoimesti lehden journal.fi-sivulla!

Tutustu numeroon täällä. Luvassa on artikkeleita, lektioita, hankepuheenvuoro ja kirja-arvioita sekä esittely Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden vuoden artikkelista 2021 ja SUNSin gradupalkinnon 2022 voittajatyöstä. Antoisia lukuhetkiä tuplanumeron parissa!

Gradupalkinto 2022 Emma Kaskisen tutkielmalle levosta antikapitalistisena vastarintana 

Sukupuolentutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2022 gradupalkinnon Emma Kaskisen Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppialaan tehdylle maisterintutkielmalle ”Lepo antikapitalistisena vastarintana: analyysi mustan feminismin rakkauspolitiikasta”. Kaskinen tarkastelee lepäämistä poliittisena tekona ja aktiivisena kieltäytymisenä kapitalistisen talouspoliittisen järjestelmän tukemisesta. Tutkielman teoreettinen lähtökohta levon analyysiin on mustan feministiteoreetikko Jennifer Nashin hahmottelema rakkauspolitiikka. Kaskinen kysyy työssään, miten rotua ja unta tutkiva taideprojekti Black Power Naps osallistuu levon ehdotuksellaan mustan feministisen ja antikapitalistisen rakkauspolitiikan jatkumoon ja sen luomiseen. 

Gradupalkinnon saajan valitsi emeritaprofessori Päivi Naskali, joka kehui kaikkia kolmeatoista ehdokasgradua niiden osoittamasta laajasta lukeneisuudesta ja monipuolisesta ajankohtaisen tieteellisen keskustelun seuraamisesta. Kaskisen työssä erityisen vaikutuksen teki itsereflektiivinen tapa kyseenalaistaa kapeaa ymmärrystä mustasta feminismistä sekä rakkauspolitiikan onnistunut kytkeminen vastarinnan, toiminnan, taiteen ja uudelleen ajattelun välineeksi. Naskali kiteyttää työn edustavan kiinnostavaa ja vähän tutkittua aihetta ja tarjoavan tuoretta näkökulmaa suomalaiseen keskusteluun. Laajemmat palkintoperusteet julkaistaan myöhemmin Sukupuolentutkimus-lehdessä. 

Sukupuolentutkimuksen seura myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle sukupuolentutkimukseen liittyvälle maisterintutkielmalle. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen maisterintutkielmien korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. 

Emma Kaskisen maisterintutkielma on avoimesti luettavissa verkossa. Linkki tutkielmaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/344965 

Sukupuolentutkimuksen seura onnittelee lämpimästi palkinnonsaajaa! 

Muistutus ehdokashausta: Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2022

Oletko kirjoittanut, ohjannut, arvostellut tai lukenut erityisen hyvän sukupuolentutkimuksellisen gradun? Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) jakaa vuosittain palkinnon ansioituneesta sukupuolentutkimuksen alaan liittyvästä pro gradu -työstä ja ottaa nyt vastaan ehdotuksia vuoden 2022 gradupalkinnon saajaksi. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa sukupuolentutkimuksellisia töitä mistä tahansa oppiaineesta. Työn tulee olla hyväksytty virallisesti lukuvuoden 2021–2022 aikana eli aikavälillä 1.8.2021–31.7.2022.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa työn tekijä, ohjaaja, arvostelija tai kuka tahansa työhön perehtynyt henkilö 30.8.2022 mennessä. Palkinto jaetaan Sukupuolentutkimuksen päivillä marras–joulukuun vaihteessa 2022.

Mikäli haluat asettaa ehdokkaan, lähetä lyhyt, enintään yhden liuskan mittainen kuvaus työn ansioista ja työ kokonaisuudessaan Sukupuolentutkimuksen seuran sihteerille. Lisää sähköpostiin myös linkki julkaistuun opinnäytteeseen. Julkaisemattoman opinnäytteen tapauksessa voit liittää työn sähköpostin liitetiedostoksi. Materiaali toimitetaan osoitteeseen sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Ensimmäinen SUNSin gradupalkinto jaettiin vuonna 2012. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Lisätietoja ja aikaisemmin palkitut työt löydät osoitteesta: sukupuolentutkimus.fi/suns/gradupalkinto/.

Extended CFP: Feminist Matterings – Indigenous and Arctic Engagements

Call for Papers, DEADLINE EXTENDED
Please send your abstract directly to the conference organizers by 24 June!

Gender Studies Conference 2022 | Feminist Matterings – Indigenous and Arctic Engagements
Oulu, Finland Nov 30-Dec, 2 2022

We are welcoming scholars, students, activists and artists across wide fields of feminist and gender research and praxis to join us for the international Gender Studies conference 2022 – Feminist Matterings: Indigenous and Arctic Engagements. The conference will host 26 workshops that cover the themes of the conference in inter/transdisciplinary manner and from various perspectives. 

The conference seeks to produce new feminist and Indigenous thought to reimagine future solidarities and ways of knowing. The conference calls to explore how rich transdisciplinary collaboration can help feminist research matter in the effort to build more sustainable, intelligent and humane world(s) in the Arctic and beyond. In addition to alluding to the ethico-political significance of feminist research, the keyword matterings in the conference title also refers to new materialist inspirations and the material aspects of knowledge production. In the spirit of Science and Technology Studies (STS), we wish to investigate the material aspects of epistemic practices and the complex relationship between knowledge and power.

The conference also welcomes scholars who are interested in developing different ways of decolonizing feminist knowledge, including, indigenous STS studies, antiracist knowledge production, arts activism(s), ethics of knowledge, and queering knowledge and research methodologies. The location of the conference at the University of Oulu, in northern Finland, also provides a unique opportunity to approach these themes from the perspective of Arctic research.

Call for papers to be presented in the conference workshops is now open! 

The keynote speakers at the conference are:

§   Professor Suvi Keskinen, The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, Swedish School of Social Science, University of Helsinki. 

§   Professor Dorte Marie Søndergaard, Danish School of Education (DPU), Aarhus University, Denmark. 

§   Professor Kim TallBear, Faculty of Native Studies, University of Alberta, Canada.

See the preliminary conference program here.

Instruction for submissions: 

Abstracts should be targeted to workshops listed on the conference website.

Abstracts are submitted directly to the contact person email specified in the workshop description. 

The deadline for submissions is June 24, 2022. 

Abstracts falling outside the proposed workshops should be submitted via this online form.

Abstracts should be 200–300 words and submitted (.doc/.docx/.rtf) with the presentation title and the names, affiliations and emails of all authors. The language and format of the presentation (online/face-to-face) should be clearly indicated in the abstract and correspond to the instructions given in the workshop description. Accepted abstracts will be published in the conference book of abstracts. 

The Gender Studies 2022 conference is organized and hosted by the Gender Studies at the University of Oulu. It is organized in collaboration with the Association for Gender Studies in Finland (SUNS) and the Giellagas Institute, which focuses on research on the Sámi language and culture at the University of Oulu. Please follow our social media to find out about the latest information: Twitter (@GenderOulu), Facebook and Instagram (@GenderStudiesOulu). For more information please contact: genderstudiesconference2022@oulu.fi.