SUNS

Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning r.y. – The Association for Gender Studies in Finland (SUNS) on kansallinen tieteellinen seura, joka tähän saakka on toiminut nimellä Suomen Naistutkimuksen Seura – Sällskapet för Kvinnoforskning i Finland. Seura on perustettu vuonna 1988.

Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) edistää ja tekee tunnetuksi sukupuolentutkimusta Suomessa:

– julkaisemalla Sukupuolentutkimus–Genusforskning -lehteä
– järjestämällä vuotuiset Sukupuolentutkimuksen päivät
– parantamalla sukupuolentutkimuksen edellytyksiä Suomessa
– tiedottamalla sukupuolentutkimuksesta
– luomalla ja ylläpitämällä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja

Valtakunnallisen tieteellisen seuran hallituksessa ovat edustettuina eri yliopistojen sukupuolentutkimuksen oppiaineet, Sukupuolentutkimus–Genusforskning -lehti sekä sukupuolentutkimuksen opiskelijat.

Seura sijaitsee tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa. Lehden toimitus ja Sukupuolentutkimuksen päivät kiertävät eri yliopistoissa.

Seuran toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuin.

Advertisement