På svenska

Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för Genusforskning är ett nationellt vetenskapligt sällskap. Sällskapet grundades år 1988 och dess uppgift är att främja genusforskningen samt att göra genusvetenskapen känd i landet. Sällskapet utger tidskriften Sukupuolentutkimus – Genusforskning. Sällskapet arrangerar seminarier och kurser och ordnar varje år de nationella Genusforskningsdagarna.

Sällskapet verkar i hela landet och har drygt 600 medlemmar. Landets genusforskningsenheter och -samfund, tidskriften Sukupuolentutkimus-Genusforskning och studerande i genusvetenskap är alla representerade i SUNS:s styrelse. Ordförandeskapet cirkulerar med två års mellanrum mellan olika universitet i landet. Även tidskriftens redaktion och Genusforskningsdagarna cirkulerar.

Advertisement