Sukupuolentutkimus-lehti

Lue ja kirjoita! Osallistu!

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehti on kaksikielinen monitieteinen julkaisu. Lehti julkaisee etupäässä Suomessa tehtyä sukupuolentutkimusta. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdestä löytyy ajankohtaisia puheenvuoroja, lektioita ja kirja-arvioita. Vuodesta 2020 alkaen lehdessä julkaistaan säännöllisesti lisäksi SUNS:in puheenjohtajiston puheenvuoro. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lehti perustettiin vuonna 1988 Tampereella, ja se on kiertänyt rotaatioperiaatteella Suomen yliopistoissa. Vuosina 20222023 lehden päätoimitus sijaitsee Tampereen yliopistossa. Päätoimittajina toimivat Maria Temmes ja Elina Helosvuori. Lehden toimitussihteeri on Ilmari Leppihalme ja kirja-arvioista vastaavat Saara Salmivaara ja Ronja Tammi.

Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, joka kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Lehti siirtyi avoimeen julkaisemiseen vuonna 2022. Vuodesta 2022 alkaen kaikki numerot julkaistaan avoimesti ja vain sähköisenä Journal.fi-alustalla.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning on Kultti ry:n ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsenlehti.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

ISSN 2342-0634

va_tunnus

Advertisement