Sukupuolentutkimus-lehti

Lue ja kirjoita! Tilaa ja osallistu!

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehti on kaksikielinen monitieteinen julkaisu. Lehti julkaisee etupäässä Suomessa tehtyä sukupuolentutkimusta. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdestä löytyy ajankohtaisia puheenvuoroja, lektioita ja kirja-arvioita. Vuodesta 2020 alkaen lehdessä julkaistaan säännöllisesti lisäksi SUNS:in puheenjohtajien puheenvuoro. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lehti perustettiin vuonna 1988 Tampereella, ja se on kiertänyt rotaatioperiaatteella Suomen yliopistoissa. Vuosina 20202021 lehden päätoimitus sijaitsee Oulun yliopistossa. Päätoimittajina toimivat Tuija Huuki, Suvi Pihkala ja Outi Ylitapio-Mäntylä. Lehden toimitussihteeri on Ilmari Leppihalme ja kirja-arvioista vastaavat Aino Isojärvi ja Silja Kukka.

Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, joka kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Edullisin tapa tilata lehti on liittyä Sukupuolentutkimuksen seuran jäseneksi (50€/vuosi, opiskelijat 25 €). Liittymis/tilauslomakkeella voit tilata lehden vuosikerran myös ilman jäsenyyttä. Irtonumeroita voi tilata erikseen.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden vuotta vanhemmat numerot ovat luettavissa Elektra-tietokannassa.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning on Kultti ry:n ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsenlehti.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

ISSN 2342-0634

va_tunnus