Sukupuolentutkimus-lehti

Lue ja kirjoita! Tilaa ja osallistu!

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehti on kaksikielinen monitieteinen julkaisu. Lehti julkaisee etupäässä Suomessa tehtyä nais- ja sukupuolentutkimusta. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdestä löytyy ajankohtaisia puheenvuoroja, lektioita ja kirja-arvioita. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Lehti perustettiin vuonna 1988 Tampereella, ja se on kiertänyt rotaatioperiaatteella Suomen yliopistoissa. Vuosina 20182019 lehden päätoimitus sijaitsee Jyväskylän yliopistossa. Päätoimittajina toimivat Hannele Harjunen ja Martina Reuter. Lehden toimitussihteeri on Minna Nerg ja kirja-arvioista vastaavat Annukka Lahti ja Laura Mankki.

Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, joka kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien luokituksessa lehti on tasolla 1 (perustaso).

Edullisin tapa tilata lehti on liittyä Sukupuolentutkimuksen seuran jäseneksi (50€/vuosi, opiskelijat 25 €). Liittymis/tilauslomakkeella voit tilata lehden vuosikerran myös ilman jäsenyyttä. Irtonumeroita voi tilata erikseen.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden vuotta vanhemmat numerot ovat luettavissa Elektra-tietokannassa.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning on Kultti ry:n ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsenlehti.

ISSN 2342-0634

va_tunnus