Sukupuolentutkimuksen päivät 2014 ”Raha, seksi ja valta”

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Hanken Svenska handelshögskolan järjestävät yhdessä Suomen Naistutkimuksen Seuran kanssa Sukupuolentutkimuksen päivät 21.–22. marraskuuta 2014. Päivien teemana on ”Raha, seksi ja valta”.

Raha, seksi ja/tai valta nousevat usein esiin kun pohditaan sitä, mikä on elämässä tärkeintä ja mikä maailmaa pyörittää. Tällainen näkemys toistuu niin arkipäivän kliseissä kuin akateemisissa teorioissa; yhtä lailla feministisissä kuin ’patriarkaalisissa’ ajattelutavoissa. Aihepiiri on saanut osakseen paljon huomiota viime aikojen mittavien sosiaalisten, kulttuuristen, taloudellisten ja poliittisten muutosten yhteydessä. Vuoden 2014 Sukupuolentutkimuksen päivillä yhdistetään rahan, talouden ja vallan analyysit kaikilla yhteiskunnan ja kulttuurin tasoilla sukupuolen ja seksuaalisuuden analyyseihin. Aihe on ajankohtainen ja sillä on pitkä historia feministisen käytännön, politiikan, tutkimuksen ja teorianmuodotuksen ytimessä. Tavoitteena on tarkastella esimerkiksi sukupuolen taloudellistumista ja talouden sukupuolittumista eri näkökulmista erilaisissa konteksteissa.

Päivien pääpuhujina ovat professori Silvia Gherardi (Trenton yliopisto, Italia), professori Diane Elson (Essexin yliopisto, Iso-Britannia) sekä dosentti, johtaja Leena-Maija Rossi (Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti).

Tärkeitä päivämääriä

17.4.2014 Työryhmäehdotukset

30.4.2014 Päätökset työryhmistä

12.9.2014 Esitelmäehdotukset

30.9.2014 Päätökset hyväksytyistä esitelmistä

Lue lisää Sukupuolentutkimuksen päivistä 2014 niiden verkkosivulta!

Sukupuolentutkimuksen päivät 2014 on myös Facebookissa!

Advertisement