Sukupuolentutkimuksen päivät 2022 – Feminist matterings: Indigenous and Arctic engagements

Oulun yliopiston Sukupuolentutkimus järjestää Sukupuolentutkimuksen päivät 30.11.-2.12.2022. Konferenssin teema, Feminist matterings: Indigenous and Arctic engagements, viittaa uusmaterialistisiin inspiraatioihin, feministisen tiedontuotannon ja aktivismin eettispoliittisiin sitoumuksiin sekä tiedon ja tietämisen materiaalisiin merkityksellistymisiin. Globaalit planetaariset kriisit, kuten ilmastonmuutos ja biodiversiteetin köyhtyminen, pakkomuutto, eriarvoistuminen, moniperustainen syrjintä ja väkivalta, digitalisaatio ja dataistuminen sekä arkemme uudenlaiset tilat ovat kysymyksiä, joihin tarttuminen edellyttää avointa, inklusiivista, vastuullista ja uteliasta toisinajattelua.

Vuoden 2022 sukupuolentutkimuksen päivien teema kutsuu pohtimaan mahdollisuuksia, kuinka vastata näihin aikamme moninaisiin haasteisiin. Samalla konferenssi kutsuu osallistumaan teoreettisiin, metodologisiin ja temaattisiin keskusteluihin tieteen, tieteellisen tiedon ja tutkimuksen rooleista eri teorioista ja keskusteluista ammentaen ja toivottaa tervetulleeksi feministisen ja sukupuolentutkimuksen moninaiset teemat ja kysymyksenasettelut. Oulun yliopiston pohjoinen sijainti antaa erityisen mahdollisuuden tarkastella teemoja alkuperäiskansojen ja arktisten alueiden tutkimuksen näkökulmista.

Kansainvälisen hybridimuotoisena järjestettävän konferenssin kolme pääpuhujaa ovat:

– Etnisten suhteiden tutkimuksen professori Suvi Keskinen, Helsingin yliopisto.
– Kasvatuspsykologian tutkimuksen professori Dorte Marie Søndergaard, Århusin yliopisto, Tanska.
– Alkuperäiskansojen tutkimuksen professori Kim TallBear, Albertan yliopisto, Kanada.

Kutsu työryhmille ja esityksille avataan kevään 2022 aikana. Oulun yliopiston sukupuolentutkimus tiedottaa aktiivisesti aikatauluista Twitterissä (@GenderOulu), Facebookissa ja Instagramissa (@GenderStudiesOulu).

Lisätietoa järjestelytoimikunnan puheenjohtajilta:

Helena Louhela, KT, tutkijatohtori. helena.louhela (@) oulu.fi
Johanna Hiitola, YTT, dosentti, Yliopistonlehtori. johanna.hiitola (@) oulu.fi

Pienkeräys Sukupuolentutkimuksen seuran toiminnan ylläpitämiseksi

Sukupuolentutkimuksen seura avaa 20.12.2021 pienkeräyksen
tukemaan seuran toimintaa.
Keräys on voimassa 19.3.2022 asti.

Näin osallistut: Tee pienkeräyslahjoitus seuran tilille.
Pienetkin summat auttavat!

 • Tilinumero: FI35 8000 1470 9511 05
  Viitenumero:  16939

Keräyksen tiedot:
Pienkeräyksen järjestäjä: Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning ry
Yhteystiedot: Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning ry Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, c/o Jenny Säilävaara
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, sunsjasenet@sukupuolentutkimus.fi
Poliisilaitoksen hyväksymä ensisijainen ja toissijainen varojen käyttötarkoitus: Toimitussihteerin palkka tai seuran sihteerin palkkio.
Pienkeräysnumero: RA/2021/1693

En småskalig insamling : Sällskapet för genusforskning ry

 • Kontonummer: FI35 8000 1470 9511 05
  Referensnummer: 16939

Organisatör: Sällskapet för genusforskning ry
sunsjasenet@sunsseura
Primärt ändamål och sekundärt ändamål: redaktionssekreterarens lön eller sekreterares lön.
Nummer för småskalig insamling: RA/2021/1693

Small-Scale Money Collection to Support the Association for Gender Studies in Finland

 • Bank account number: FI35 8000 1470 9511 05
  Reference number:  16939

Organizer: The Association for Gender Studies in Finland
sunsjasenet@sunsseura
The primary and secondary purposes for which the funds raised will be used: Copy editor’s salary (Journal of Gender studies) or Association’s secretary’s fee.
Small-scale money collection number: RA/2021/1693

Gradupalkinto 2021 Ida Loposen tutkielmalle sukupuolivähemmistöjen terveydenhuolto-kokemuksista

Sukupuolentutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2021 gradupalkinnon YTM Ida Loposen Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppialaan tehdylle maisterintutkielmalle ”Navigointia terveydenhuollossa: sukupuolivähemmistöjen kokemuksia yleisestä terveydenhuollosta ja sukupuolen korjausprosessista”. Loponen tarkastelee aihetta feminististen sukupuoliteorioiden ja queer-teoreettisen valta-analyysin näkökulmasta. Tutkimuksen aineistona on Loposen itse keräämä laaja kvalitatiivinen aineisto, joka koostuu sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden vastauksista.

Gradupalkinnon saajan valitsi valtiotieteiden tohtori, nuorisotutkija ja kansanedustaja Veronika Honkasalo, joka kuvaili neljäntoista gradun ehdokasjoukkoa korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi. Loposen työssä erityisen vaikutuksen teki sen ansiokkuus eri mittareilla: aiheen valinta, sen oivaltavuus ja perustelu, tutkimuksen rakenne ja luettavuus, eettisten kysymysten ja tutkimuksen rajaukseen liittyvä punninta ja aineiston analyysi toteutuivat työssä kaikki erinomaisella tavalla. Palkintoperusteissaan Honkasalo kiittää myös aineistonkeruun ansiokkuutta todeten sen tekevän työstä erityisen ainutlaatuisen. Laajemmat palkintoperusteet julkaistaan myöhemmin Sukupuolentutkimus-lehdessä.

Sukupuolentutkimuksen seura myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle sukupuolentutkimukseen liittyvälle maisterintutkielmalle. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen maisterintutkielmien korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Ida Loposen maisterintutkielma on avoimesti luettavissa verkossa. Linkki tutkielmaan: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76627

Sukupuolentutkimuksen seura onnittelee lämpimästi palkinnonsaajaa!

Syyskokous 2021


SUNSin syyskokous 2021 järjestetään marraskuussa Zoomin välityksellä. Kaikki seuran jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kokoukseen. Kokouksessa jaetaan myös seuran myöntämä gradupalkinto. Kokouskutsu alla.

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Sukupuolentutkimuksen seura ry – Sällskapet för Genusforskning i Finland rf
Aika: 26.11.2021 klo 12:15–13:15
Paikka: Zoom (https://jyufi.zoom.us/j/61703295205)
Meeting ID: 617 0329 5205

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022
 6. Hallituksen ja toimihenkilöiden valitseminen vuodelle 2022
 7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valitseminen vuodelle 2022
 8. Toimihenkilöiden palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2022
 9. Sääntömuutosten vahvistaminen
 10. Gradupalkinnon 2021 myöntäminen
 11. Ilmoitusasiat
 12. Kokouksen päättäminen

KAIKKI SUNS:N JÄSENET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA KOKOUKSEEN!

Tuija Saresma, puheenjohtaja
Sanna Karkulehto, puheenjohtaja

Lisätietoja sihteeriltä: sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

SUNS nyt somessa!

Sukupuolentutkimuksen seura löytyy nyt myös sosiaalisesta mediasta!

Twitteristä meidät voi löytää @sptutkimus, Instagramista puolestaan @sukupuolentutkimus. Lisäksi käytössä on jo ennestään tuttu Facebook-sivumme @sukupuolentutkimus.

Tiedotamme tileillämme Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden uusista numeroista, seuran kuulumisista ja sukupuolentutkimuksen alan tuoreista julkaisuista ja tulevista tapahtumista.

Tervetuloa seuraamaan SUNSia eri kanavissa!

Ehdokashaku: Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2021

Oletko kirjoittanut, ohjannut, arvostellut tai lukenut erityisen hyvän sukupuolentutkimuksellisen gradun? Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) jakaa vuosittain palkinnon ansioituneesta sukupuolentutkimuksen alaan liittyvästä pro gradu -työstä ja ottaa nyt vastaan ehdotuksia vuoden 2021 gradupalkinnon saajaksi. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa sukupuolentutkimuksellisia töitä mistä tahansa oppiaineesta. Työn tulee olla hyväksytty virallisesti lukuvuoden 2020–2021 aikana eli aikavälillä 1.8.2020 – 31.7.2021.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa työn tekijä, ohjaaja, arvostelija tai kuka tahansa työhön perehtynyt henkilö 30.8.2021 mennessä. Palkinto jaetaan Sukupuolentutkimuksen seuran syyskokouksessa marraskuussa 2021.

Mikäli haluat asettaa ehdokkaan, lähetä lyhyt, enintään yhden liuskan mittainen kuvaus työn ansioista ja työ kokonaisuudessaan Sukupuolentutkimuksen seuran sihteerille. Lisää sähköpostiin myös linkki julkaistuun opinnäytteeseen. Julkaisemattoman opinnäytteen tapauksessa voit liittää työn sähköpostin liitetiedostoksi. Materiaali toimitetaan osoitteeseen sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Ensimmäinen SUNSin gradupalkinto jaettiin vuonna 2012. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Lisätietoja ja aikaisemmin palkitut työt löydät osoitteesta: sukupuolentutkimus.fi/suns/gradupalkinto/. Vuonna 2021 palkinnon jakajana toimii VTT, tutkija ja kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Vuoden artikkeli -palkinto 2020 Helinä Äärelle

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin Sukupuolentutkimuksen seuran kevätkokouksessa 31.3.2021. Artikkelipalkinto myönnettiin tänä vuonna Helinä Äären artikkelille ”Kahden maailman rajalla. Tuotantoeläinten standpointit kirjallisuudentutkimuksessa” (1/2020). Artikkelissa tarkastellaan kirjallisuuden kuvauksia tuotantoeläimistä feminististä standpoint-käsitettä hyödyntäen. Analyysin kohteena on Veera Niemisen romaani Avioliittosimulaattori (2013).

Palkinnonsaajan valitsija, professori emerita Marianne Liljeström perustelee valintaansa muun muassa seuraavasti: ”Äären kiinnostavassa artikkelissa yhdistyvät selkeästi kaksi omine historiallisine kantamuksineen varustettua teoreettista reittiä – feministinen standpoint ja posthumanistinen, kriittinen eläintutkimus. Äären kirjoituksen keskeinen ansio on kahden erilaisen ajatusväylän yhdistäminen: monesti essentialistiseksi nimetyn ja jopa ’aikansa eläneeksi’ julistetun feministisen standpoint-teorian ja ’tuoreen’ posthumanistisen eläinfilosofisen nykyajattelun luova yhteen liittäminen.” Liljeströmin mukaan Äären oivaltava artikkeli on erinomainen esimerkki siitä, miten erilaisista lähtökohdista ammentavien traditioiden yhdistämisen avulla voidaan löytää uusia tietämisen paikkoja.

Helinä Ääri on kotimaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta. Hän tutkii broilerikanoja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa.

Palkinnon valintaa koskevat laajemmat perustelut ilmestyvät Sukupuolentutkimus-lehden numerossa 2/2021.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehteä (vuosina 1988–2013 Naistutkimus–Kvinnoforskning) julkaisee Sukupuolentutkimuksen seura SUNS. Lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden joukosta valitaan vuosittain vuoden artikkeli. SUNSin johtokunta pyytää vuoden artikkelin valitsijaksi ansioituneen oppialan edustajan.

Kevätkokous 2021

Sukupuolentutkimuksen Seura ry

Sällskapet för Genusforskning i Finland rf

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Sukupuolentutkimuksen seuran kevätkokous järjestetään keskiviikkona 31.3.2021 klo 12:00 Zoomin välityksellä. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Sukupuolentutkimuksen seuran jäsenet. 

Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömuutoksia. Kevätkokouksessa käsiteltäviä sääntömuutosehdotuksia ovat muun muassa siirtyminen nykyisestä kahden varsinaisen kokouksen mallista yhden varsinaisen kokouksen vuositahtiin sekä siirtyminen kahden puheenjohtajan malliin. Kaikki hallituksen ehdottamat sääntömuutokset tulevat näkyville yhdistyksen verkkosivuille noin kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Kevätkokouksessa jaetaan palkinto parhaasta artikkelista Sukupuolentutkimus-lehdessä vuonna 2020.

Paikka: Zoom (meeting ID: 652 8578 6826)
https://jyufi.zoom.us/j/65285786826

Aika: ke 31.3.2021 klo 12:00

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2020 toimintakertomus
 6. Vuoden 2020 tilinpäätös 
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022
 9. Sääntömuutosten käsittely
 10. Muut asiat (esitykset jätettävä hallitukselle 14 päivää ennen kokousta)
 11. Sukupuolentutkimus-lehden artikkelipalkinnon jakaminen
 12. Kokouksen päättäminen

KAIKKI SUNS:N JÄSENET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA KOKOUKSEEN!

Tuija Saresma                                       Sanna Karkulehto               
puheenjohtaja                                      puheenjohtaja                     
tuija.saresma@jyu.fi                          sanna.j.karkulehto@jyu.fi

Kirjoituskutsu: Karvanumero 4/2021

Ruumiin karvoitus on sosiaalisesti hyvin säädeltyä, kontrolloitua ja sukupuolittunutta. Sukupuolentutkimus 4/2021 on teemanumero, jonka tarkoituksena on käsitellä erityisesti karvoihin liittyviä käsityksiä, käytäntöjä, normeja ja tunteita.

Feministinen liike ja ulkonäkönormien kritiikkikään ei ole onnistunut vapauttamaan naisten karvoitusta. Ruumiin karvattomuus ihanteena on jopa globaalisti normalisoitunut feminiininen ulkonäkönormi: tietyiltä ruumiin alueilta karvoitus tulee poistaa. Karvattomuuden sosiaalisen normin rikkomisesta rangaistaan eri keinoin. Esimerkiksi naisten kasvojen ja rinnan alueen karvoitus on aiheena tabu. Ihokarvojen poistamattomuus myös kainaloista ja sääristä näyttäytyy radikaalina feministisenä tekona. Parrakasta naista on pidetty (ja pidetään yhä) luonnottomana oliona, ja vääränlainen karvoitus liittyy myös käsityksiin hirviömäisyydestä.

Karvoituksen kontrollilla ylläpidetään binääristä sukupuolikäsitystä ja vartioidaan sen rajoja. Erityisesti naisen maskuliiniseksi tulkittu karvoitus koetaan näitä rajoja rikkovaksi. Hiusten suhteen feminiinisyyden normia taas rikkoo pään paljaus. Miesten vähäinen karvankasvu voidaan mieltää epämaskuliinisuudeksi, ja hipsteriys toi muotiin miesten maskuliinisuutta korostavat täysparrat. Binäärisukupuolten tuolle puolen asettuvien karvoitusta voidaan myös katsoa kummeksuen. Transsukupuolisuuden kannalta karvoituksen kasvu on niin ikään oma kysymyksensä.

Kapitalistinen kauneusteollisuus erilaisine karvanpoistotuotteineen ja karvanmuotoilupalveluineen vahvistaa sukupuolittuneiden ulkonäkönormien noudattamista. Näin karvojen säätely ja poistaminen ovat osa sukupuolen ja seksuaalisuuden taloutta. Karvoituksen poliittisuudesta puhutaan harvoin ja vähän. Tarkoituksemme on nyt avata karvakeskustelua tutkimuksellisesti.

Toivomme teemanumeroon artikkelikäsikirjoituksia esimerkiksi seuraavista aiheista: Karvattomuuden globaalit ja paikalliset normit, karvojen kulttuurihistoria, karvoitus ja etnisyys, karvoitus ja sukupuolet, karvoitus ja sairaus, karvoitus ja uskonto, karvahäpeä, karvat ja muoti, julkkikset ja karvaskandaalit, karvat vastarinnan ja aktivismin välineenä, muuttuvat karvakäytännöt, karvoitus ja maskuliinisuus, karvoitus ja seksuaalisuus.

Teemanumeron toimittavat yliopistonlehtori Hannele Harjunen (Jyväskylän yliopisto) ja yliopistonlehtori Leena-Maija Rossi (Helsingin yliopisto). He vastaavat numeron sisältöä koskeviin kysymyksiin. Ehdotettavista artikkeleista toivotaan noin 250 sanan mittaisia abstrakteja 15.2.2021 mennessä. Valinnoista ilmoitetaan muutamassa viikossa. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset lähetetään toimittajille (hannele.harjunen (a) jyu. fi ja leena-maija.rossi (a) helsinki.fi ) viimeistään 1.6.2021 mennessä. Artikkelien lisäksi tervetulleita ovat haastattelut, esseet, puheenvuorot ja kirja-arvostelut, jotka tulee lähettää viimeistään 1.9.2021 mennessä.