Kaikki kirjoittajan sunsseura artikkelit

SUNS nyt somessa!

Sukupuolentutkimuksen seura löytyy nyt myös sosiaalisesta mediasta!

Twitteristä meidät voi löytää @sptutkimus, Instagramista puolestaan @sukupuolentutkimus. Lisäksi käytössä on jo ennestään tuttu Facebook-sivumme @sukupuolentutkimus.

Tiedotamme tileillämme Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden uusista numeroista, seuran kuulumisista ja sukupuolentutkimuksen alan tuoreista julkaisuista ja tulevista tapahtumista.

Tervetuloa seuraamaan SUNSia eri kanavissa!

Ehdokashaku: Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2021

Oletko kirjoittanut, ohjannut, arvostellut tai lukenut erityisen hyvän sukupuolentutkimuksellisen gradun? Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) jakaa vuosittain palkinnon ansioituneesta sukupuolentutkimuksen alaan liittyvästä pro gradu -työstä ja ottaa nyt vastaan ehdotuksia vuoden 2021 gradupalkinnon saajaksi. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa sukupuolentutkimuksellisia töitä mistä tahansa oppiaineesta. Työn tulee olla hyväksytty virallisesti lukuvuoden 2020–2021 aikana eli aikavälillä 1.8.2020 – 31.7.2021.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa työn tekijä, ohjaaja, arvostelija tai kuka tahansa työhön perehtynyt henkilö 30.8.2021 mennessä. Palkinto jaetaan Sukupuolentutkimuksen seuran syyskokouksessa marraskuussa 2021.

Mikäli haluat asettaa ehdokkaan, lähetä lyhyt, enintään yhden liuskan mittainen kuvaus työn ansioista ja työ kokonaisuudessaan Sukupuolentutkimuksen seuran sihteerille. Lisää sähköpostiin myös linkki julkaistuun opinnäytteeseen. Julkaisemattoman opinnäytteen tapauksessa voit liittää työn sähköpostin liitetiedostoksi. Materiaali toimitetaan osoitteeseen sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Ensimmäinen SUNSin gradupalkinto jaettiin vuonna 2012. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Lisätietoja ja aikaisemmin palkitut työt löydät osoitteesta: sukupuolentutkimus.fi/suns/gradupalkinto/. Vuonna 2021 palkinnon jakajana toimii VTT, tutkija ja kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Vuoden artikkeli -palkinto 2020 Helinä Äärelle

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin Sukupuolentutkimuksen seuran kevätkokouksessa 31.3.2021. Artikkelipalkinto myönnettiin tänä vuonna Helinä Äären artikkelille ”Kahden maailman rajalla. Tuotantoeläinten standpointit kirjallisuudentutkimuksessa” (1/2020). Artikkelissa tarkastellaan kirjallisuuden kuvauksia tuotantoeläimistä feminististä standpoint-käsitettä hyödyntäen. Analyysin kohteena on Veera Niemisen romaani Avioliittosimulaattori (2013).

Palkinnonsaajan valitsija, professori emerita Marianne Liljeström perustelee valintaansa muun muassa seuraavasti: ”Äären kiinnostavassa artikkelissa yhdistyvät selkeästi kaksi omine historiallisine kantamuksineen varustettua teoreettista reittiä – feministinen standpoint ja posthumanistinen, kriittinen eläintutkimus. Äären kirjoituksen keskeinen ansio on kahden erilaisen ajatusväylän yhdistäminen: monesti essentialistiseksi nimetyn ja jopa ’aikansa eläneeksi’ julistetun feministisen standpoint-teorian ja ’tuoreen’ posthumanistisen eläinfilosofisen nykyajattelun luova yhteen liittäminen.” Liljeströmin mukaan Äären oivaltava artikkeli on erinomainen esimerkki siitä, miten erilaisista lähtökohdista ammentavien traditioiden yhdistämisen avulla voidaan löytää uusia tietämisen paikkoja.

Helinä Ääri on kotimaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta. Hän tutkii broilerikanoja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa.

Palkinnon valintaa koskevat laajemmat perustelut ilmestyvät Sukupuolentutkimus-lehden numerossa 2/2021.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehteä (vuosina 1988–2013 Naistutkimus–Kvinnoforskning) julkaisee Sukupuolentutkimuksen seura SUNS. Lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden joukosta valitaan vuosittain vuoden artikkeli. SUNSin johtokunta pyytää vuoden artikkelin valitsijaksi ansioituneen oppialan edustajan.

Kevätkokous 2021

Sukupuolentutkimuksen Seura ry

Sällskapet för Genusforskning i Finland rf

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Sukupuolentutkimuksen seuran kevätkokous järjestetään keskiviikkona 31.3.2021 klo 12:00 Zoomin välityksellä. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Sukupuolentutkimuksen seuran jäsenet. 

Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömuutoksia. Kevätkokouksessa käsiteltäviä sääntömuutosehdotuksia ovat muun muassa siirtyminen nykyisestä kahden varsinaisen kokouksen mallista yhden varsinaisen kokouksen vuositahtiin sekä siirtyminen kahden puheenjohtajan malliin. Kaikki hallituksen ehdottamat sääntömuutokset tulevat näkyville yhdistyksen verkkosivuille noin kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Kevätkokouksessa jaetaan palkinto parhaasta artikkelista Sukupuolentutkimus-lehdessä vuonna 2020.

Paikka: Zoom (meeting ID: 652 8578 6826)
https://jyufi.zoom.us/j/65285786826

Aika: ke 31.3.2021 klo 12:00

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2020 toimintakertomus
 6. Vuoden 2020 tilinpäätös 
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022
 9. Sääntömuutosten käsittely
 10. Muut asiat (esitykset jätettävä hallitukselle 14 päivää ennen kokousta)
 11. Sukupuolentutkimus-lehden artikkelipalkinnon jakaminen
 12. Kokouksen päättäminen

KAIKKI SUNS:N JÄSENET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA KOKOUKSEEN!

Tuija Saresma                                       Sanna Karkulehto               
puheenjohtaja                                      puheenjohtaja                     
tuija.saresma@jyu.fi                          sanna.j.karkulehto@jyu.fi

Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2020 Tuuli Innolan tutkielmalle ulkonäkökokemusten affekteista

Sukupuolentutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2020 gradupalkinnon YTM Tuuli Innolan Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen oppialaan tehdylle pro gradu -tutkielmalle ”Ulkonäkökokemuksen affektikokouma ruumiillisen subjektiviteetin, minuuden ja sukupuolen suhteissa.” Innola tutkii pro gradussaan ulkonäköön liittyvien kokemusten muotoutumista ruumiillisten, materiaalisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien risteymänä. Ulkonäön kokemusta tutkimalla saadaan tietoa ruumiillisen subjektiviteetin, minuuden ja sukupuolen suhteista. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu Turun yliopistossa vuonna 2016 tehdyn Suomi ulkonäköyhteiskuntana –tutkimusprojektin yhteydessä kerätyistä ulkonäköelämäntarinoista.

Gradupalkinnon saajan valitsi yhdeksän korkeatasoisen ehdokkaan joukosta Suomen Akatemian eläköitynyt johtava tiedeasiantuntija Hannele Kurki. Kurki luonnehtii Innolan palkittua tutkielmaa hyvin kirjoitetuksi sekä rakenteeltaan erinomaisen selkeäksi ja hallituksi kokonaisuudeksi, jonka teoreettinen argumentointi ja tutkimustulosten käyttömahdollisuuksien hahmottaminen ovat erityisen ansiokkaita. Valitsijan mukaan Innolan työssä erityisen kiitettävää on affektiteorioiden tuntemus ja soveltaminen valittuun tutkimusaiheeseen.

Sukupuolentutkimuksen seura myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle sukupuolentutkimukseen liittyvälle pro gradu -tutkielmalle. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Sukupuolentutkimuksen seura onnittelee lämpimästi voittajaa!

Innolan pro gradu -tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906111949

Syyskokous 2020

Sukupuolentutkimuksen seuran syyskokous järjestetään perjantaina 13.11.2020 klo 16:30. Syyskokouksessa valitaan seuralle uusi hallitus sekä käsitellään muut sääntömääräiset asiat.

Koronatilanteen vuoksi kokous järjestetään ainoastaan sähköisesti Zoomin välityksellä. Osallistumista koskevat tiedot löytyvät oheisesta kokouskutsusta. Mikäli sähköinen osallistuminen ei ole mahdollista, on jäsenten mahdollista osallistua kokoukseen tarpeen vaatiessa myös fyysisesti Jyväskylän yliopiston tiloissa (Educa-rakennus, D312). Lisätietoja osallistumisen suhteen voi tiedustella seuran sihteeriltä sähköpostitse osoitteesta sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Alla kokouksen asialista kokonaisuudessaan. Kaikki SUNSin jäsenet ovat erittäin lämpimästi tervetulleita kokoukseen!


Sukupuolentutkimuksen Seura ry

Sällskapet för Genusforskning i Finland rf

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Aika: 13.11.2020 klo 16:30–17:30 

Paikka: Zoom (https://jyufi.zoom.us/j/67410048211)

Meeting ID: 674 1004 8211

Passcode: 653412

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2019 tilinpäätös
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 7. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021
 8. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021
 9. Hallituksen ja toimihenkilöiden valitseminen vuodelle 2021
 10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valitseminen vuodelle 2021
 11. Toimihenkilöiden palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2021
 12. Ilmoitusasiat
 13. Kokouksen päättäminen

KAIKKI SUNS:N JÄSENET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA KOKOUKSEEN!

Ehdokashaku: Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2020

Oletko kirjoittanut, ohjannut, arvostellut tai lukenut erityisen hyvän sukupuolentutkimuksellisen gradun? Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) jakaa vuosittain palkinnon ansioituneesta sukupuolentutkimuksen alaan liittyvästä pro gradu -työstä ja ottaa nyt vastaan ehdotuksia vuoden 2020 gradupalkinnon saajaksi. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa sukupuolentutkimuksellisia töitä mistä tahansa oppiaineesta. Työn tulee olla hyväksytty virallisesti lukuvuoden 2019–2020 aikana eli aikavälillä 1.8.2019 – 31.7.2020.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa työn tekijä, ohjaaja, arvostelija tai kuka tahansa työhön perehtynyt henkilö 30.8.2020 mennessä. Palkinto jaetaan Sukupuolentutkimuksen päivillä marraskuussa.

Mikäli haluat asettaa ehdokkaan, lähetä lyhyt, enintään yhden liuskan mittainen kuvaus työn ansioista ja työ kokonaisuudessaan Sukupuolentutkimuksen seuran sihteerille. Lisää sähköpostiin myös linkki julkaistuun opinnäytteeseen. Julkaisemattoman opinnäytteen tapauksessa voit liittää työn sähköpostin liitetiedostoksi. Materiaali toimitetaan osoitteeseen sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Ensimmäinen SUNS:n gradupalkinto jaettiin vuonna 2012. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota nais- ja sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Lisätietoja: sukupuolentutkimus.fi/suns/gradupalkinto/.

Sukupuolentutkimus-lehden vuoden 2019 artikkelipalkinto Ella Poutiaiselle

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin Sukupuolentutkimuksen seuran kevätkokouksessa 1.4.2020. Artikkelipalkinnon voitti tänä vuonna Ella Poutiaisen artikkeli ”Moninainen jooga? Joogan naisellisuus ja joogafeminismin saavutettavuus” (2/2019).

Palkinnonsaajan valitsija, professori Tiina Rosenberg perustelee valintaansa muun muassa seuraavasti: ”Artikkelissa kartoitetaan vakuuttavasti joogan sukupuolittuneisuutta ja joogan naisellistamisen ilmiötä kysymällä, voiko jooga yhtäaikaisesti olla sekä naisia vapauttava ja voimaannutta feministinen metodi, että epätasa-arvoinen osa emotionaalista uusliberalismia. Vastaus on, että jooga voi olla kumpaakin.” Rosenbergin mukaan artikkeli osoittaa vakuuttavasti sen, miten joogatrendi kytkeytyy länsimaissa keskiluokkaisen naisellistamisen ja emotionaalisen uusliberalismin kehykseen. Kaiken kaikkiaan Poutiaisen artikkeli ilmentää Rosenbergin mukaan käsiteltävän ilmiön kiitettävän monipuolista ymmärtämistä sekä toimii toivon mukaan innoittajana myös tulevalle feministiselle joogatutkimukselle Suomessa.

Palkinnon valintaa koskevat laajemmat perustelut ilmestyvät Sukupuolentutkimus-lehden numerossa 2/2020.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehteä (vuosina 1988–2013 Naistutkimus–Kvinnoforskning) julkaisee Sukupuolentutkimuksen seura SUNS. Lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden joukosta valitaan vuosittain vuoden artikkeli. SUNSin johtokunta pyytää vuoden artikkelin valitsijaksi ansioituneen oppialan edustajan.

Kevätkokous 2020

Sukupuolentutkimuksen seuran kevätkokous järjestetään keskiviikkona 1.4.2020 klo 14:30. Sääntömääräisten käsittelyn lisäksi kevätkokouksessa jaetaan myös palkinto Sukupuolentutkimus-lehden parhaasta viime vuoden artikkelista.

Koronatilanteen vuoksi kokous järjestetään poikkeuksellisesti ainoastaan sähköisesti Skypen välityksellä. Lisätietoja osallistumisen suhteen voi tiedustella seuran sihteeriltä sähköpostitse osoitteesta sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Alla kokouksen asialista kokonaisuudessaan. Kaikki SUNSin jäsenet ovat erittäin lämpimästi tervetulleita kokoukseen!

***

Sukupuolentutkimuksen Seura ry

Sällskapet för Genusforskning i Finland rf

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Kevätkokouksessa jaetaan palkinto parhaasta artikkelista Sukupuolentutkimus-lehdessä vuonna 2019

Paikka: Skype

Aika: ke 1.4.2020 kello 14:30

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2019 toimintakertomus
 6. Vuoden 2019 tilinpäätös
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021
 9. Muut asiat (esitykset jätettävä hallitukselle 14 päivää ennen kokousta)
 10. Sukupuolentutkimus-lehden artikkelipalkinnon jakaminen
 11. Kokouksen päättäminen

KAIKKI SUNS:N JÄSENET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA KOKOUKSEEN!

Ehdokashaku: Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2019

Oletko kirjoittanut, ohjannut, arvostellut tai lukenut erityisen hyvän sukupuolentutkimuksellisen gradun?

Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) jakaa vuosittain palkinnon ansioituneesta sukupuolentutkimuksen alaan liittyvästä pro gradu -työstä ja ottaa nyt vastaan ehdotuksia vuoden 2019 gradupalkinnon saajaksi. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa sukupuolentutkimuksellisia töitä mistä tahansa oppiaineesta. Työn
tulee olla hyväksytty virallisesti lukuvuoden 2018–2019 aikana eli aikavälillä 1.8.2018 – 31.7.2019. Palkinnon saajaa voi ehdottaa työn tekijä, ohjaaja, arvostelija tai
kuka tahansa työhön perehtynyt henkilö 31.8.2019 mennessä. Palkinto jaetaan Sukupuolentutkimuksen päivillä lokakuussa.

Mikäli haluat asettaa ehdokkaan, lähetä lyhyt, enintään yhden liuskan mittainen kuvaus työn ansioista ja työ kokonaisuudessaan Sukupuolentutkimuksen seuran sihteerille. Materiaalin voi toimittaa joko printattuna tai sähköisessä muodossa.

Mari Lehto
Mediatutkimus
Kaivokatu 12
20014 Turun yliopisto
sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Ensimmäinen SUNS:n gradupalkinto jaettiin vuonna 2012. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota nais- ja sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Lisätietoja: sukupuolentutkimus.fi/suns/gradupalkinto/.