Kirjoituskutsu: Uusmateriaalinen feminismi

Yksi viime aikojen kiivaimmista kansainvälisistä debateista feministisessä tutkimuksessa on koskenut niin kutsuttua uusmaterialismia ja sen lupauksia ja haasteita moniäänisille feminismeille.

Keskustelua käydään muun muassa siitä, mitä uutta uusmaterialismi tarjoaa feministiselle ajattelulle ja mitkä historialliset jatkumot mahdollisesti unohtuvat korostettaessa uusmaterialismin uutuutta. Jotkut uusmateriaalisen ajattelun suuntaukset pitävät sukupuolen, seksuaalisuuden, luokan ja ”rodun” kategorioita eriarvoisuutta ylläpitävinä ja feminismiä tiensä päähän saapuneena, kun taas toiset näkevät tarpeelliseksi näiden kategorioiden ja käsitteiden radikaalin uudelleenajattelun. Uusmateriaalisen feministisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein myös posthumanistisesta ja affektiivisesta käänteestä, joissa toimijuutta, kehollisuutta, materiaa, ajattelua, taidetta ja kulttuuria käsitteellistetään intensiteetteinä ja jatkuvasti liikkuvina suhteina yksilö- ja ihmiskeskeisyyden sijaan.

Millaista uusmateriaalista feminististä tutkimusta Suomessa tehdään? Millaisia teoreettisia, metodologisia ja empiirisiä lupauksia ja haasteita siihen liittyy? Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehti suunnittelee teemanumeroa aiheesta julkaistavaksi vuoden 2016 aikana. Toivotamme tervetulleiksi erilaiset tekstitarjoukset artikkeleista puheenvuoroihin, esseisiin, kirja-arvioihin tai taiteellisiin teksteihin.

Mahdollisia alateemoja:

  • uusmateriaalisuuden haasteet ja lupaukset sukupuolen, ”rodun”, seksuaalisuuden, luokan, vammaisuuden, kehon koon käsitteille ja analyysille
  • uusmateriaalisten tutkimusotteiden ja käsitteiden väliset erot
  • materiaalisuus eri aikojen feministisissä kirjoituksissa
  • (uus)materiaalisuus suomalaisessa ja pohjoismaisessa feministisessä tutkimuksessa
  • uusmateriaaliset näkökulmat feministiseen tieteenkritiikkiin
  • uusmateriaaliset feministiset metodologiat
  • uusmaterialismi representaation kritiikkinä
  • taiteen ja kulttuurin materiaalisuus feministisestä näkökulmasta
  • jälkikoloniaalinen tutkimus ja uusmateriaalisuus
  • uusmateriaalisuus queer-tutkimuksessa

Lähetä noin 3–5 virkkeen teksti-ideasi Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden tulevalle toimituskunnalle 1.12.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen st.toimitus@gmail.com. Valmiiden artikkelien ja muiden tekstien deadline on 15.1.2016.

Kirjoittajaohjeet: https://sukupuolentutkimus.fi/sukupuolentutkimus-lehti/kirjoita/

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden toimitus muuttaa Turun yliopistoon, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle kaudeksi 2016–2017. Uudet päätoimittajat ovat Sari Irni ja Katariina Kyrölä Turun yliopistosta, toimitussihteeri Sari Miettinen (TY) ja kirja-arviotoimittaja Salla Peltonen (TY/ÅA). Yksi uuden toimituksen visioista on, että lehdessä olisi 2–3 teemanumeroa vuodessa.
Kutsu teemanumeron toimittajaksi!

Mikä tärkeä, ajankohtainen teema, keskustelunaihe, käsite tai teoreettinen kehys on mielestäsi jäänyt toistaiseksi sivuun kotimaisessa feministisessä tutkimuksessa tai kaipaa lisää keskustelua? Ehdota teemanumeroa Sukupuolentutkimus-Genusforskning-lehteen ja itseäsi (mahdollisesti yhdessä kollegan kanssa) teemanumeron toimittajaksi!

Lähetä teemanumeroideasi (maksimi 300 sanaa) tai mahdolliset kysymykset sähköpostilla osoitteeseen st.toimitus@gmail.com 1.12.2015 mennessä.

Teemanumeron toimittamiseen saat tueksi lehden toimitussihteerin, päätoimittajat ja muun toimituksen, mutta samalla melko vapaat kädet hankkia, valita ja työstää tekstejä.

Advertisement