Jäsenrekisterin päivitys / Uppdatering av medlemskapsregister

Jäsen, päivitä yhteystietosi syyskuun loppuun mennessä

Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) siirtyy sähköiseen jäsenrekisteriin vuoden 2016 kuluessa. Sähköinen jäsenrekisteri vahvistaa tietoturvaa ja parantaa jäsenlaskutukseen liittyviä prosesseja.

Pyydämme seuran jäseniä ystävällisesti päivittämään yhteystietonsa, mikäli niihin on tullut muutoksia. Samalla on mahdollista lisätä yhteystietoihin sähköpostiosoite ja valita, haluaako jatkossa vastaanottaa jäsenpostia ja jäsenmaksulaskun sähköisesti.

Jäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan Sukupuolentutkimuksen seuran jäsenyyteen ja Sukupuolentutkimus-Genusforskning-lehden tilaukseen liittyviin asioihin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Mahdolliset jäsenasioihin liittyvät muut kysymykset voi osoittaa SUNS:in taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterivastaavalle, Vaula Tuomaalalle: sunsjasenet(at)sukupuolentutkimus.fi

Jäsenrekisteritietojen päivitys tapahtuu tästä linkistä webropol lomakkeella (suojattu yhteys).

Uppdatera din medlemskapinformation före oktober

Sällskapet för Genusforsking (SUNS) går över till ett elektroniskt medlemskapsregister under året 2016. Det elektroniska medlemsregistret stärker informationssäkerheten och förbättrar prosesser anslutna till fakturering av medlemskapsavgifter.

Vi ber nu sällskapets medlemmar att vänligen uppdatera sina kontaktuppgifter ifall att ändringar har skett. Samtidigt är det möljigt att lägga till sin e-postadress och välja, om du i framtiden vill ha medlemspost och fakturan för medlemsavgiften elektroniskt.

Informationen i medlemskapsregistret används enbart gällande frågor kring medlemskapet i Sällskapet för Genusforsking samt prenumerationer på tidingen Sukupuolentutkimus-Genusforskning och delas ej till tredje part.

Möjliga frågor gällande medlemskap kan vändas till SUNS:s medlemskaps- och ekonomiansvariga, Vaula Tuomaala: sunsjasenet(at)sukupuolentutkimus.fi

Uppdatera din medlemskapinformation via denna webropol blankett.

Advertisement