Vuoden artikkeli -palkinto 2020 Helinä Äärelle

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin Sukupuolentutkimuksen seuran kevätkokouksessa 31.3.2021. Artikkelipalkinto myönnettiin tänä vuonna Helinä Äären artikkelille ”Kahden maailman rajalla. Tuotantoeläinten standpointit kirjallisuudentutkimuksessa” (1/2020). Artikkelissa tarkastellaan kirjallisuuden kuvauksia tuotantoeläimistä feminististä standpoint-käsitettä hyödyntäen. Analyysin kohteena on Veera Niemisen romaani Avioliittosimulaattori (2013).

Palkinnonsaajan valitsija, professori emerita Marianne Liljeström perustelee valintaansa muun muassa seuraavasti: ”Äären kiinnostavassa artikkelissa yhdistyvät selkeästi kaksi omine historiallisine kantamuksineen varustettua teoreettista reittiä – feministinen standpoint ja posthumanistinen, kriittinen eläintutkimus. Äären kirjoituksen keskeinen ansio on kahden erilaisen ajatusväylän yhdistäminen: monesti essentialistiseksi nimetyn ja jopa ’aikansa eläneeksi’ julistetun feministisen standpoint-teorian ja ’tuoreen’ posthumanistisen eläinfilosofisen nykyajattelun luova yhteen liittäminen.” Liljeströmin mukaan Äären oivaltava artikkeli on erinomainen esimerkki siitä, miten erilaisista lähtökohdista ammentavien traditioiden yhdistämisen avulla voidaan löytää uusia tietämisen paikkoja.

Helinä Ääri on kotimaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta. Hän tutkii broilerikanoja suomalaisessa kaunokirjallisuudessa.

Palkinnon valintaa koskevat laajemmat perustelut ilmestyvät Sukupuolentutkimus-lehden numerossa 2/2021.

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehteä (vuosina 1988–2013 Naistutkimus–Kvinnoforskning) julkaisee Sukupuolentutkimuksen seura SUNS. Lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden joukosta valitaan vuosittain vuoden artikkeli. SUNSin johtokunta pyytää vuoden artikkelin valitsijaksi ansioituneen oppialan edustajan.

Advertisement