Gradupalkinto 2022 Emma Kaskisen tutkielmalle levosta antikapitalistisena vastarintana 

Sukupuolentutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2022 gradupalkinnon Emma Kaskisen Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppialaan tehdylle maisterintutkielmalle ”Lepo antikapitalistisena vastarintana: analyysi mustan feminismin rakkauspolitiikasta”. Kaskinen tarkastelee lepäämistä poliittisena tekona ja aktiivisena kieltäytymisenä kapitalistisen talouspoliittisen järjestelmän tukemisesta. Tutkielman teoreettinen lähtökohta levon analyysiin on mustan feministiteoreetikko Jennifer Nashin hahmottelema rakkauspolitiikka. Kaskinen kysyy työssään, miten rotua ja unta tutkiva taideprojekti Black Power Naps osallistuu levon ehdotuksellaan mustan feministisen ja antikapitalistisen rakkauspolitiikan jatkumoon ja sen luomiseen. 

Gradupalkinnon saajan valitsi emeritaprofessori Päivi Naskali, joka kehui kaikkia kolmeatoista ehdokasgradua niiden osoittamasta laajasta lukeneisuudesta ja monipuolisesta ajankohtaisen tieteellisen keskustelun seuraamisesta. Kaskisen työssä erityisen vaikutuksen teki itsereflektiivinen tapa kyseenalaistaa kapeaa ymmärrystä mustasta feminismistä sekä rakkauspolitiikan onnistunut kytkeminen vastarinnan, toiminnan, taiteen ja uudelleen ajattelun välineeksi. Naskali kiteyttää työn edustavan kiinnostavaa ja vähän tutkittua aihetta ja tarjoavan tuoretta näkökulmaa suomalaiseen keskusteluun. Laajemmat palkintoperusteet julkaistaan myöhemmin Sukupuolentutkimus-lehdessä. 

Sukupuolentutkimuksen seura myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle sukupuolentutkimukseen liittyvälle maisterintutkielmalle. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen maisterintutkielmien korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. 

Emma Kaskisen maisterintutkielma on avoimesti luettavissa verkossa. Linkki tutkielmaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/344965 

Sukupuolentutkimuksen seura onnittelee lämpimästi palkinnonsaajaa! 

Advertisement