Vuoden artikkeli -palkinto 2022 Keiju Vihreäsalon artikkelille ”Häpeä, objektivointi ja vastarinta synnytysväkivaltatarinoissa” 

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin Sukupuolentutkimuksen seuran vuosikokouksessa 19.4.2023. Vuosikerran 2022 parhaan artikkelin palkinto myönnettiin tänä vuonna Keiju Vihreäsalon artikkelille ”Häpeä, objektivointi ja vastarinta synnytysväkivaltatarinoissa”. Artikkeli ilmestyi lehden Synnytysteemanumerossa (1/2022). Artikkelissaan Vihreäsalo tarkastelee toukokuussa 2019 käynnistyneen #MinäMyösSynnyttäjänä-kampanjassa julkaistujen synnytysnarratiivien (N=30) pohjalta synnytysväkivaltakokemusta ja synnyttäjien kohtaamisia synnytyksen ammattilaisten ja sairaalainstituution kanssa sekä pohtii synnyttäjien kokemuksen merkitystä muutosvoimana.   

Palkinnonsaajan valitsija Marja Vehviläinen (dosentti, eläkkeellä sukupuolentutkimuksen lehtorin tehtävästä, TAU) kiteyttää, että artikkeli “sekä luo uudenlaista näkökulmaa suomalaiseen feministisen ja sukupuolentutkimuksen keskusteluun ja aktivismiin, että nivoo monipuolisesti yhteen feminististä tutkimusta pitkältä aikaväliltä.” Vehviläinen toteaa valintaperusteluissaan artikkelin tuovan suomalaiseen tutkimuskeskusteluun siinä aiemmin vähäiselle huomiolle jääneen synnytysväkivallan. Hän nostaa esiin myös artikkelin yhteyden Suomessa vuonna 2022 mm. Iida Rauman (Hävitys) ja Susanna Hastin (Ruumis/huoneet) teosten myötä käytyyn laajempaan keskusteluun sukupuolittuneen väkivallan kokemuksista ja traumoista erilaisissa institutionaalisissa ja kulttuurissa yhteyksissä. Palkinnon valintaa koskevat laajemmat perustelut ilmestyvät Sukupuolentutkimus-lehden numerossa 2/2023. 

Palkitun artikkelin voi lukea täällä: https://journal.fi/sukupuolentutkimus/article/view/117074  

VTT Keiju Vihreäsalo (ent. Yesilova) (Helsingin yliopisto) on post doc -tutkija Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Kamppailu synnytyksestä – Suomalaisen synnytyskulttuurin murros, jossa hän tarkastelee häpeää, objektivointia ja vastarintaa synnytysväkivaltakokemuksissa. Lisäksi Vihreäsalo tutkii Alkoholitutkimussäätiön rahoittamassa hankkeessa asunnottomien päihderiippuvaisten nuorten toiseuttamista sekä palvelujärjestelmien lapsia ja nuoria syrjäyttäviä käytäntöjä. 

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehteä (vuosina 1988–2013  Naistutkimus–Kvinnoforskning) julkaisee Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS). Lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden joukosta valitaan vuosittain vuoden artikkeli. SUNSin hallitus pyytää vuoden artikkelin valitsijaksi ansioituneen oppialan edustajan. 

Advertisement