Kaikki kirjoittajan Sari Miettinen artikkelit

Sukupuolentutkimus-lehden teemanumeroiden 1/2017 ja 2/2017 kirjoituskutsut

Sukupuolentutkimus–Genusforskning -lehti tulee julkaisemaan kaudella 2016–2017 kolme vierailevien päätoimittajien tomittamaa teemanumeroa.

Numeron 01/2017 teemana on trans- ja intersukupuolisuuden tutkimus ja numeron toimittavat tohtorikoulutettavat Varpu Alasuutari, Sade Kondelin, Luca Tainio, Roosa Toriseva ja Emmi Vähäpassi väitelleiden tutkijoiden Sari Irnin ja Hanna Stormin ohjauksessa.

Lähetä korkeintaan 200 sanan mittainen teksti-ideasi toimitukseen 1.5.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ST-LEHTI[a]UTU.FI. Valmiiden tekstien deadline on 1.9.2016.

Call for Papers (pdf, suomi)
Call for papers (pdf, ruotsi)

Numeron 02/2017 teemana on luontokulttuurien feministinen tutkimus ja vierailevina päätoimittajina toimivat Marja Vehviläinen ja Pieta Hyvärinen Tampereen yliopistosta.

Lähetä 3–5 virkkeen teksti-ideasi toimitukseen 1.5.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ST-LEHTI[a]UTU.FI. Valmiiden artikkelien ja muiden tekstien deadline on 15.12.2016.

Call for Papers (pdf)

Numeron 3/2017 teemana on tyttötutkimus ja numeron vierailevat päätoimittajat Heta Mulari ja Myry Voipio. Call for Papers julkaistaan syksyllä 2016.

Advertisement

Sukupuolentutkimus-lehden maskuliinisuus-teemanumero on ilmestynyt

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden vuoden 2016 ensimmäisen numeron kokoavana teemana on maskuliinisuus. Numeron tekstit piirtävät moninaista kuvaa siitä, miten miehiä ja maskuliinisuuksia voisi tai pitäisi Suomessa tutkia, ja miten käsitykset kansallisuudesta, maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä kytkeytyvät yhteen. Numero aloittaa samalla Turun toimituksen kauden 2016–2017.

Ilana Aalto tarkastelee artikkelissaan miestutkimuksen historiaa Suomessa 1985–1995 välisenä aikana ja suhteuttaa sitä tutkimussuuntauksen nykykeskusteluihin. Aalto kritisoi miesoletusta, jonka mukaisesti maskuliinisuus liitetään vain miesten sosiaaliseen kategoriaan kuuluviin, ja perää mieheyden kategorian ja kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän kyseenalaistamista.

Jatka lukemista Sukupuolentutkimus-lehden maskuliinisuus-teemanumero on ilmestynyt