Sukupuolentutkimus-lehden maskuliinisuus-teemanumero on ilmestynyt

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden vuoden 2016 ensimmäisen numeron kokoavana teemana on maskuliinisuus. Numeron tekstit piirtävät moninaista kuvaa siitä, miten miehiä ja maskuliinisuuksia voisi tai pitäisi Suomessa tutkia, ja miten käsitykset kansallisuudesta, maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä kytkeytyvät yhteen. Numero aloittaa samalla Turun toimituksen kauden 2016–2017.

Ilana Aalto tarkastelee artikkelissaan miestutkimuksen historiaa Suomessa 1985–1995 välisenä aikana ja suhteuttaa sitä tutkimussuuntauksen nykykeskusteluihin. Aalto kritisoi miesoletusta, jonka mukaisesti maskuliinisuus liitetään vain miesten sosiaaliseen kategoriaan kuuluviin, ja perää mieheyden kategorian ja kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän kyseenalaistamista.

Matleena Friskin artikkeli nostaa puolestaan esiin kiinnostavan tapausesimerkin siitä, mitä tapahtui 1960-luvun puolivälissä, kun nuorisokulttuurin suosimaan ihannemieheyteen alettiinkin kytkeä feminiinisiksi ymmärrettyjä ominaisuuksia. Frisk erittelee, miten miesfeminiinisyyttä käsiteltiin Suomen ensimmäisen meikkaavan miesbändin, The Mods -yhtyeen julkisuuskuvassa.

Maskuliinisuus-teemaisten kirjoitusten lisäksi lehdessä on Merja Leppälahden artikkeli Kalevalan naishahmojen uudelleenkäsittelystä suomalaisessa nykykirjallisuudessa. Leppälahti kysyy, millaisia ovat 2000-luvun Aino ja Louhi, ja ovatko kulttuuriset mielikuvat naisista muuttuneet.

Myös numeron puheenvuorot jatkavat keskustelua maskuliinisuuden, feminiinisyyden ja sukupuolen välisistä suhteista. Sade Kondelin pohtii, mitä uusia kysymyksiä mieheyden ja maskuliinisuuden tutkimukselle voi esittää transtutkimuksen näkökulmasta. Jiri Niemisen puheenvuoro puolestaan tarkastelee inklusiivisen maskuliinisuuden käsitteen mahdollisuuksia vaihtoehtona hegemonisen maskuliinisuuden käsitteelle.

Numeron kuvituksesta vastaa valokuvaaja Ami Koiranen.

Etkö ole vielä Sukupuolentutkimus-lehden tilaaja? Eipä hätää: ryhdy tilaajaksi!

 

ST_012016_web_604x430

Sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS
Sari Irni & Katariina Kyrölä: Miehet, maskuliinisuus ja moniääninen feministinen tutkimus (pdf)

ARTIKKELIT
Ilana Aalto: Miestutkimus sukupuolentutkimuksen muuttuvalla kentällä
Matleena Frisk: Meikkaavat pojat ja mieheyden murros. The Mods -yhtyeen julkisuuskuva nuorten musiikkilehdissä 1965
Merja Leppälahti: Kalevalan nainen kulttuurisena mielikuvana. Ainon ja Louhen representaatioita 2000-luvun kaunokirjallisuudessa

PUHEENVUOROT
Jiri Nieminen: Inklusiivinen maskuliinisuus – kriittisen miestutkimuksen uusi paradigma?
Sade Kondelin: Feminiinisyys, transmaskuliinisuus ja mieheys 

LEKTIOT
Mona Mannevuo: Työn affektiivinen rationalisointi (pdf)
Anna-Kaisa Hoppania: Hoiva poliittisen kamppailun kenttänä 

KIRJA-ARVIOT
Nina Järviö: Johanna Ahonen ja Elina Vuola (toim.): Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä.
Tuula Juvonen: Mona Mannevuo: Affektitehdas. Työn rationalisoinnin historiallisia jatkumoita.
Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo: Leena-Maija Rossi: Muuttuva sukupuoli. Seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa.
Suvi-Sadetta Kaarakainen: Johanna Hiitola: Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa.

 

Advertisement