Palkinto vuoden 2012 naistutkimusartikkelista Riikka Taavetille

Riikka Taavetin artikkeli ”Kohti sosialistista feminismiä. Marxist-Feministerna-ryhmä 1974-1978” on valittu Naistutkimus-Kvinnoforskning-lehden vuoden 2012 artikkeliksi. Taavetin artikkeli ilmestyi lehden numerossa 3/2012. Taavetti on valtiotieteiden maisteri ja poliittisen historian jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa. Vuoden artikkelin on valinnut professori emerita Liisa Rantalaiho. Vuosittain jaettavan artikkelipalkinnon myöntää Naistutkimus-Kvinnoforskning -lehden kustantaja Suomen Naistutkimuksen Seura.

Liisa Rantalaiho kuvaa Taavetin artikkelia selkeästi jäsennetyksi ja sujuvaksi kuvaukseksi tärkeästä suomalaisen feminismin vaiheesta, joka suomenruotsalaisena liikkeenä on jäänyt jossain määrin kielimuurin taakse. Artikkelissaan Taavetti paikantaa ryhmän toiminnan oman ajankohtansa poliittiseen ja ideologiseen kenttään ja käy läpi keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia näkemyksiä, joihin ryhmässä otettiin kantaa, kuten luokan ja sukupuolen suhde, yksityinen ja julkinen, naisidentiteetti ja naisnäkökulma. Rantalaihon mukaan Taavetin artikkeli haastaa aikaisempia tulkintoja suomalaisesta naisliikkeestä ja muistuttaa, että jos feminismiksi kelpaa vain “puhdas” feminismi, on tuloksena näköharha. “Artikkeli tarjoaa tärkeitä aineksia niin feminismin kuin naistutkimuksen itseymmärrykselle,” Rantalaiho toteaa. “Myös siinä on syytä muistaa yhtaikaiset ja risteävät vaikutteet.”

Naistutkimus–Kvinnoforskning on kaksikielinen monitieteinen julkaisu, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Siinä julkaistaan laaja-alaisesti suomalaista sukupuolentutkimuksellista tutkimusta. Vuosina 2012–2013 lehteä toimitetaan Tampereen yliopistossa. Päätoimittajina ovat Hanna Ojala ja Jaana Vuori. Lehti täyttää tänä vuonna 25 vuotta.

Advertisement