Ehdota SUNS:n gradupalkinnon saajaa

Oletko kirjoitanut, ohjannut, arvostellut tai lukenut erityisen hyvän sukupuolentutkimuksellisen gradun? Suomen Naistutkimuksen Seura jakaa vuosittain palkinnon ansioituneelle sukupuolentutkimuksen alaan liittyvälle pro gradu -tutkielmalle ja ottaa nyt vastaan ehdotuksia vuoden 2013 gradupalkinnon saajaksi.

Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa sukupuolentutkimuksellisia töitä mistä tahansa oppiaineesta. Työn tulee olla hyväksytty virallisesti lukuvuoden 2012–2013 aikana. Palkinnon saajaa voi ehdottaa työn tekijä, ohjaaja, arvostelija tai kuka tahansa työhön perehtynyt henkilö 15.8.2013 mennessä.

Palkinnon saajan valitse tänä vuonna professori emerita Kaija Heikkinen. Mikäli ehdokkaita on määräaikaan mennessä esitetty suuri määrä, suosittaa SUNS:n hallituksen valitsema komitea esivalinnan.

Palkinnon saaja julkistetaan Rovaniemellä järjestettävillä Sukupuolentutkimuksen päivillä marraskuun lopussa.

Mikäli haluat asettaa ehdokkaan, lähetä enintään yhden liuskan mittainen kuvaus työn ansioista sekä työ kokonaisuudessaan SUNS:n sihteerille. Materiaali tulee toimittaa sekä printattuna että sähköisessä muodossa.

Ensimmäinen SUNS:n gradupalkinto jaettiin vuonna 2012. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa ja nostaa alan arvostusta.

Advertisement