Kirjoita Kasvatus, koulutus ja sukupuoli -teemanumeroon!

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden vuoden 2014 viimeinen numero on omistettu kasvatuksen ja koulutuksen feministiselle tutkimukselle. Kutsumme nyt kirjoittajia kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksen eri alueilta osallistumaan teemanumeroon!

Artikkelit voivat käsitellä empiiristä kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksen kenttää varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen, mukaan lukien korkeakoulutus ja korkeakoulupolitiikka. Toivomme myös feminististä pedagogiikkaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen metodologisia ja teoreettisia lähtökohtia tarkastelevia kirjoituksia.

Artikkelikäsikirjoitukset käyvät läpi referee-prosessin. Tieteellisten artikkelien lisäksi toivotamme tervetulleiksi enintään 15000 merkin mittaiset keskustelupuheenvuorot, jotka ottavat kantaa johonkin ajankohtaiseen teemaan, lektiot, ja kirja-arviot.

Pyydämme lähettämään artikkeliehdotuksista noin kahden liuskan mittaisen abstraktin Sukupuolentutkimus-lehden toimitukseen viimeistään 13.4.2014. Valmiiden artikkelikäsikirjoitusten deadline on 15.6.2014, jonka jälkeen ne lähetetään arvioitaviksi. Puheenvuorojen ja muiden lyhyiden tekstien deadlineista sovitaan kirjoittajien kanssa erikseen, ja ehdotuksia voi tehdä 30.5.2014 saakka.

Lisätiedot ja abstraktit:
toimitus@sukupuolentutkimus.fi

Advertisement