Ehdota työryhmää: Sukupuolentutkimuksen päivät 2014

Ehdota työryhmää Sukupuolentutkimuksen päiville 2014!

Sukupuolentutkimuksen päivät 2014 järjestetään 21.-22.11.2014 Helsingissä. Järjestäjinä toimivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Hanken Svenska handelshögskolan yhdessä Suomen Naistutkimuksen Seuran kanssa.

Konferenssi yhdistää rahan, talouden ja vallan analyysit kaikilla yhteiskunnan ja kulttuurin tasoilla sukupuolen ja seksuaalisuuden analyyseihin. Aihe on ajankohtainen ja sillä on pitkä historia feministisen käytännön, politiikan, tutkimuksen ja teoretisoinnin ytimessä. Tavoitteena on tarkastella esimerkiksi sukupuolen taloudellistumista ja talouden sukupuolittumista eri näkökulmista ja erilaisissa konteksteissa.

Lähetä työryhmäehdotuksesi 17.4.2014 mennessä sukupuolentutkimus2014(at)hanken.fi.

Lisätietoja päivien verkkosivuilta.

Sukupuolentutkimuksen päivät 2014 löytyvät myös Facebookista.

Advertisement