Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto Laura Savolaiselle

Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) on myöntänyt vuoden 2014 gradupalkinnon PM/YTM Laura Savolaisen Åbo Akademin naistutkimuksen oppiaineeseen tehdylle pro gradu -tutkielmalle Kön och sexualitet inom idrott – en studie om roller derbyns queera potential.

Voittajan valinnut dosentti Aino Saarinen kiittää lausunnossaan kaikkia ehdolla olleita graduja rohkeudesta, tarkkuudesta ja käsitteellisestä innovatiivisuudesta, ja pitää erityisen maininnan arvoisena sitä, ”miten selkeästi vaikeista teoreettis-metodologisista kysymyksistä keskustellaan”.

Palkitun Laura Savolaisen työ on Saarisen mukaan yhtä aikaa sekä hallittu että intohimoinen tutkielma, joka lukukokemuksena vie mukanaan. Savolaisen sukupuolta, seksuaalisuutta ja urheilua käsittelevä työ on Saarisen mukaan myös aiheeltaan tärkeä ja jatkuvasti ajankohtainen, koska mediassa urheiluun liittyvää uutisointia hallitsee usein ”maskuliininen urheilunationalismi”.

Savolaisen omien sanojen mukaan hänen tarkoituksenaan työssä oli osoittaa, että urheilusta löytyy ’queer potentiaalia’ ja että erityisesti roller derby urheilulajina voi pystyä haastamaan urheilumaailman heteronormatiivisuuden. Savolaisen tutkielman erityisenä ansiona onkin Saarisen mukaan se, että samalla kun työ kritisoi maskuliiniseksi ja heteronormatiiviseksi rakentuvaa urheilun kenttää, se myös avaa ’uusia, vapauttavia näkökulmia’ ja osoittaa, että ”roller derbyn kaltaisissa yhteisöissä on mahdollista rakentaa identiteettejä ja käytäntöjä, joissa häpeä ja piilottelu kyseenalaistetaan (myös omassa piirissä) ja tilalle rakennetaan yhteisöjä, joissa voi olla avoimesti erilainen – ja samalla samanlainen”.

Sukupuolentutkimuksen seura myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle nais- ja sukupuolentutkimukseen liittyvälle pro gradu -tutkielmalle. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota nais- ja sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Sukupuolentutkimuksen seura onnittelee voittajaa!

Advertisement