Sukupuolentutkimus-lehti 4/2014: Kasvatus, koulutus ja sukupuoli

Sukupuolentutkimus-lehden numero 4/2014 keskittyy feministiseen kasvatuksen ja koulutuksen tutkimukseen. Koulutus, kasvatus ja sukupuoli -teemanumeron neljä artikkelia kokoavat yhteen alan metodologisia, käsitteellisiä ja tutkimusasetelmiin liittyviä keskusteluja yllättävänkin erilaisista näkökulmista.

Hanna Ylöstalo tarkastelee yliopisto-opetusta hallinnan analytiikan lähestymistapaa soveltaen. Hän pohtii opiskelijoiden kasvattamista työelämää varten ja opetuksen tavoitteiden määrittymistä uusliberalistisen koulutuspolitiikan kautta.

Elina Ikävalko erittelee ammatillisen oppilaitoksen tasa-arvotyöryhmän toimintaa ja omaa osallisuuttaan siinä tutkijana, tulkiten havaintojaan nomadisen ajattelun ja valtasuhteiden rihmastollisen järjestymisen teoreettisista näkökulmista.

Yhteisartikkelissa, jonka ovat laatineet Elina Paju, Ulla-Maija Salo, Hanna Guttorm, Riikka Hohti, Sirpa Lappalainen, Reetta Mietola ja Anna-Maija Niemi, eritellään kieleen ja sanallistamiseen keskittyvän tutkimusprosessin mahdollisuuksia ja rajoja tutkittaessa etnografisesti erityisesti lasten ja nuorten kasvatusta.

Numeron neljännessä artikkelissa kollektiivinimellä Jaanahannatarja Palmusaarinenojala kirjoittavat tutkijat kokeilevat kollektiivisen biografian menetelmää ja pohtivat, miten se auttaa analysoimaan kollektiivin paikantumista nyky-yliopistolla tutkijoina ja opettajina.

Maria Svanströmin ja Kirsti Lempiäisen puheenvuorot käsittelevät feministisen pedagogiikan mahdollisuuksia houkutella nykypäivän yliopisto-opiskelijoita ulos suorituspaineisen työelämäorientaation kehästä. Jukka Lehtosen puheenvuoro käsittelee tasa-arvoisen kasvatuksen haasteita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta.

Numeron kuvituksesta vastaa Niina Lehtonen Braun.

kansi neljä 2014

Sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS
Kasvatus feministisestä näkökulmasta

ARTIKKELIT
Hanna Ylöstalo: Työntekijäkansalaisia vai maailman muuttajia? Opiskelijat uusliberalistisessa yliopistossa
Elina Ikävalko: Valta ja nomadinen tutkijuus tasa-arvotyöryhmässä
Elina Paju, Ulla-Maija Salo, Hanna Guttorm, Riikka Hohti, Sirpa Lappalainen, Reetta Mietola ja Anna-Maija Niemi: Feministinen etnografia. Tietämistä ja tutkimista kasvatuksen kentillä
Jaanahannatarja Palmusaarinenojala: Kollektiivinen biografia feministisen tutkimuksen menetelmänä

PUHEENVUOROT
Maria Svanström: Oppimisen aika
Kirsti Lempiäinen: Emansipaatio ja pedagogiikka
Jukka Lehtonen: Sukupuolittuneita valintoja? Ei-heteroseksuaaliset ja transnuoret koulutuksessa

LEKTIOT
Minna Maunula: Perheellisten naistohtoriopiskelijoiden arki, elämänkulku ja tulevaisuusajattelu

KIRJA-ARVIOT
Katariina Mäkinen: Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma ja Antti Teittinen (2013): Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot

Advertisement