Gradupalkinto 2021 Ida Loposen tutkielmalle sukupuolivähemmistöjen terveydenhuolto-kokemuksista

Sukupuolentutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2021 gradupalkinnon YTM Ida Loposen Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppialaan tehdylle maisterintutkielmalle ”Navigointia terveydenhuollossa: sukupuolivähemmistöjen kokemuksia yleisestä terveydenhuollosta ja sukupuolen korjausprosessista”. Loponen tarkastelee aihetta feminististen sukupuoliteorioiden ja queer-teoreettisen valta-analyysin näkökulmasta. Tutkimuksen aineistona on Loposen itse keräämä laaja kvalitatiivinen aineisto, joka koostuu sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden vastauksista.

Gradupalkinnon saajan valitsi valtiotieteiden tohtori, nuorisotutkija ja kansanedustaja Veronika Honkasalo, joka kuvaili neljäntoista gradun ehdokasjoukkoa korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi. Loposen työssä erityisen vaikutuksen teki sen ansiokkuus eri mittareilla: aiheen valinta, sen oivaltavuus ja perustelu, tutkimuksen rakenne ja luettavuus, eettisten kysymysten ja tutkimuksen rajaukseen liittyvä punninta ja aineiston analyysi toteutuivat työssä kaikki erinomaisella tavalla. Palkintoperusteissaan Honkasalo kiittää myös aineistonkeruun ansiokkuutta todeten sen tekevän työstä erityisen ainutlaatuisen. Laajemmat palkintoperusteet julkaistaan myöhemmin Sukupuolentutkimus-lehdessä.

Sukupuolentutkimuksen seura myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle sukupuolentutkimukseen liittyvälle maisterintutkielmalle. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen maisterintutkielmien korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Ida Loposen maisterintutkielma on avoimesti luettavissa verkossa. Linkki tutkielmaan: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76627

Sukupuolentutkimuksen seura onnittelee lämpimästi palkinnonsaajaa!

Advertisement