Pienkeräys Sukupuolentutkimuksen seuran toiminnan ylläpitämiseksi

Sukupuolentutkimuksen seura avaa 20.12.2021 pienkeräyksen
tukemaan seuran toimintaa.
Keräys on voimassa 19.3.2022 asti.

Näin osallistut: Tee pienkeräyslahjoitus seuran tilille.
Pienetkin summat auttavat!

  • Tilinumero: FI35 8000 1470 9511 05
    Viitenumero:  16939

Keräyksen tiedot:
Pienkeräyksen järjestäjä: Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning ry
Yhteystiedot: Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning ry Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, c/o Jenny Säilävaara
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, sunsjasenet@sukupuolentutkimus.fi
Poliisilaitoksen hyväksymä ensisijainen ja toissijainen varojen käyttötarkoitus: Toimitussihteerin palkka tai seuran sihteerin palkkio.
Pienkeräysnumero: RA/2021/1693

En småskalig insamling : Sällskapet för genusforskning ry

  • Kontonummer: FI35 8000 1470 9511 05
    Referensnummer: 16939

Organisatör: Sällskapet för genusforskning ry
sunsjasenet@sunsseura
Primärt ändamål och sekundärt ändamål: redaktionssekreterarens lön eller sekreterares lön.
Nummer för småskalig insamling: RA/2021/1693

Small-Scale Money Collection to Support the Association for Gender Studies in Finland

  • Bank account number: FI35 8000 1470 9511 05
    Reference number:  16939

Organizer: The Association for Gender Studies in Finland
sunsjasenet@sunsseura
The primary and secondary purposes for which the funds raised will be used: Copy editor’s salary (Journal of Gender studies) or Association’s secretary’s fee.
Small-scale money collection number: RA/2021/1693

Advertisement