Naistutkimuslehti hakee toimitussihteeriä 2014-2015

Naistutkimus – Kvinnoforskning on kaksikielinen tieteellinen aikakausilehti, joka julkaisee enimmäkseen Suomessa tehtyä sukupuolentutkimuksellista tutkimusta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sitä kustantaa Suomen Naistutkimuksen Seura ry (SUNS). Vuodet 2014–2015 naistutkimuslehden toimitus sijaitsee Helsingissä. Tuleva Helsingin toimitus etsii tiimiinsä osa-aikaista, innostunutta ja oppimishaluista toimitussihteeriä.

Tässä on mainio tilaisuus syventää kokemustaan akateemisesta julkaisutyöstä ja tieteellisestä kirjoittamisesta sekä tutustua suomalaisiin alan tutkijoihin. Lehti uudistaa nimensä ja visuaalisen ilmeensä vuoden 2014 alussa. Toimitussihteeri pääsee seuraamaan uudistusta aitiopaikalta ja osallistumaan sen toteuttamiseen.

Tehtävät: Toimitussihteerin tehtäviin kuuluvat erityisesti yhteydenpito kirjoittajiin ja arvioitsijoihin, toimituksen aikataulutus, lehden taitto ja oikoluku, yhteydet painoon sekä verkkosivujen päivitys ja muu tiedottaminen.

Vaatimukset: Toimitussihteeriltä vaaditaan akateemista taustaa, ymmärrystä tieteellisestä julkaisemisesta, vankkaa suomen kielen tajua ja kieliopin hallintaa, oma-aloitteellisuutta ja huolellisuutta. Aikaisempi kokemus julkaisutoiminnasta, taittokokemus ja ruotsin kielen hallinta lasketaan eduksi. Koska työ on osa-aikaista ja vaatii säännöllistä yhteydenpitoa kirjoittajiin, sopii työ henkilölle, jolla on jo jokin sidos yliopistoon esimerkiksi tutkijana tai jatko-opiskelijana.

Työn aloitus ja kesto: Työ alkaa varsinaisesti tammikuussa 2014, mutta tämän vuoden puolella on joitakin valmistelevia tehtäviä. Toimitussihteerin pitää varautua syyskuussa käymään päätoimittajien kanssa Tampereella tutustumassa tuleviin tehtäviin sekä osallistumaan syksyn aikana toimituksen kokouksiin. Työhön tulee voida sitoutua vuoden 2015 loppuun saakka.

Sijainti: Toimitus tapaa säännöllisesti Helsingissä. Sijainti pääkaupunkiseudulla ei ole pakollinen työn suorittamisen kannalta, mutta helpottaa yhteistyötä. Lehti ei maksa matkoja Helsingissä tapahtuviin kokouksiin.

Palkka: Toimitussihteerille maksetaan palkkaa 2000 euroa/lehti.

Hakeminen: Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään CV ja lyhyt hakemus SUNS:n sihteerille maanantaihin 12.8. klo 16 mennessä (anna.elomaki(a)helsinki.fi). Lehden tulevat päätoimittajat pyrkivät haastattelemaan kärkihakijat elokuun lopussa.

Lisätietoja SUNS ry:n sihteeriltä Anna Elomäeltä
anna.elomaki(a)helsinki.fi
050-3199432

Advertisement