Sukupuolentutkimus 2/2014 ilmestynyt

Sukupuolentutkimus-lehden numero 2/2014 on ilmestynyt sopivasti kesälomalukemiseksi. Numerossa käsitellyt teemat ulottuvat henkilökohtaisen ruumiillisuuden tasolta aina yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja sukupuolta koskevien tosiasioiden tuottamiseen.

Lehden kolmea artikkelia yhdistävät neuvottelut yhteiskunnallisten ihanteiden ja oletusten ja henkilökohtaisten elämänkäytäntöjen ja -valintojen välillä.

Reetta Eiranen käsittelee J.V. Snellmanin ja tämän puolison Jeanette Snellmanin välistä, kirjeissä käytyä neuvottelua fennomaanisten ihanteiden toteuttamisesta perhe-elämässä. Nina Nymanin artikkelissa pohditaan naisten toimijuutta ja halua tatuoimisen kontekstissa. Kolmannessa artikkelissa tarkastellaan puolestaan miesten tietoisuutta sukupuolestaan. Petteri Eerola tarttuu yhden tapaustutkimuksen kautta maskuliinisuuteen kohdistuviin jännitteisiin odotuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tässä numerossa julkaistavat puheenvuorot ovat aivan erityisen kiinnostavia sukupuolentutkimuksen opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille. Tuija Saresma tarttuu kirjoituksessaan blogijulkisuudessa esitettyyn feministisen tutkimuksen kritiikkiin. Jaana Vuoren puheenvuoro tarjoaa sukupuolentutkimuksellisen näkökulman kotiäitiyttä, lapsen etua ja tasa-arvoa koskevaan yhteiskunnalliseen kiistelyyn. Kolmannen puheenvuoron ovat laatineet tamperelaiset sukupuolentutkimuksen opiskelijat Anni Granat ja Ella Paija. Se käsittelee alan opiskelijoiden ainejärjestötoimintaa ja feminististä aktivismia laajemminkin.

Kiehtovien artikkelien ja ajatuksia herättävien puheenvuorojen lisäksi lehdessä on tuttuun tapaan lektioita ja kirja-arvioita.

Numeron kuvituksesta vastaa Laia Riera Sanjaume.

Sukupuolentutkimus 2/2014 kansi

Sisällysluettelo

Pääkirjoitus
Ihanteet, todellisuus ja aika

Artikkelit
Reetta Eiranen: Kirjeet kohtauspaikkoina. Ihanne ja eletty todellisuus Jeanette ja J. V. Snellmanin välisessä kirjeenvaihdossa
Nina Nyman: Kvinnor, tatueringar och begär
Petteri Eerola Maskuliinisuuden myötä- ja vastakerronta haastattelupuheessa

Puheenvuorot
Tuija Saresma: Sukupuolipopulismi ja maskulinistinen standpoint-empirismi
Jaana Vuori: Kotiäidin kulttuuriset kuvat ja sukupuolten tasa-arvo
Anni Granat ja Ella Paija: Oppiaine ja opiskelu murroksessa. Sukupuolentutkimuksen opiskelijat luomassa yhteyksiä feministisen aktivismin ja akatemian välillä

Lektiot
Jasmine Westerlund: Äitiys ja taiteilijuus. Naistaiteilijaromaanien mahdottoman yhtälön jäljillä
Hanna-Mari Husu: Luokka ja ruumillisuus yhteiskunnallisten liikkeiden toiminnassa
Jenni Simonen: Lähentyvätkö naisten ja miesten juomatavat?

Kirja-arviot
Tiina Vaittinen: Imogen Tyler: Revolting Subjects
Kirsi Hasanen: Maija Korhonen: Yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä kaikille?
Merja Leppälahti: Sanna Lehtonen: Girls Transforming
Johanna Lammi-Taskula: Marja Känsälä: Työura ja parisuhde – erilliset yhdessä & Kirsi Eräranta: Taloudellinen, sukupuolittunut ja transnationaali sosiaalinen
Jorma Hänninen: Hanna Ojala & Ilkka Pietilä: Miehistä puhetta

Advertisement